Barevná kinematografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BK2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si základních profesních návyků a samostatnost ve funkci hlavního kameramana.

Forma studia

Řízený dialog a analýza námětů.

Explikace zadaného cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost,citlivost ke světu barev kolem nás.Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Analýza barevných vztahů na základě vlastní práce, především cvičení FOT.

Estetika barvy

Soustavy barevných tónů. Počet prvků. Harmonie barevné sestavy. Vzdálenost nebo blízkost barevných tónů. Sestavy dynamické a statické. Tonální stupnice. Hranice možností. Komplexně - estetická sestava bar.tónů a její účin.

Barevný obraz

Fotografické zobrazení. Barevná skutečnost v zorném poli. Vztah mezi spektrální reflektací předmětu, spektrálním složení světla a spektrální citlivostí záznamu. Roz r skutečnosti a tonalita obrazu.

Stavba obrazu

Linie a plochy jsou prvky kompozice. Pozice barevných tónů na obrazovce. Modelace předmětu osvětlením. Obrys. Kresebnost. Manipulace s obrysem (linií) a barevnou plochou. Barevná problematika stínů. Průmětová situace. Ladění obrazu. Úprava barevné reality. Kompozice barevného kontrastu. Korektní reprodukce barev. Deformace barevného tónu. Technické praxe. Speciální barevné techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Karel Hanuš : O barvě

Umělecké publikace klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti z oblasti barvy a barevné dramaturgie.

Rozbor praktických cvičení.

Veškerá teoretická příprava (rozbory, FOT, definitivní technický scénář cvičení Sen) musí být k zápočtu dodána v tištěné verzi a kompletním paré (jméno, ročník, akademický rok).

Podmínkou pro udělení zápočtu je dodržení termínů uvedených v „Návodech na cvičení“.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
BRABEC J.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:40–17:15 Jaroslav BRABEC Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů