Sen

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEN zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na základě vlastního, k tomu účelu vhodného a jednoduchého příběhu (scénáře) navrhnout a realizovat dva formálně odlišné obrazové styly, které ale společně vytvoří pocit dvou dramatických rovin jednoho filmového útvaru a přes svou obrazovou odlišnost se stanou jednotícím komunikačním jazykem.

Forma studia

Explikace a zadání cvičení, natáčení a dokončení.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Náplň cvičení :

Posluchač natáčí jednoduchý příběh uvozující krátkou snovou pasáž - dle svého námětu - bez přítomnosti režiséra.

Samostatně volí a do technického scénáře upravuje příběh (snové pasáže,ve scénáři popíše z jakého žánru filmu snová pasáž je (horor, detektivka..atd).

Úvodní pasáž dějové reality je např. ve statických záběrech,celý sen velmi dynamický, ke konci zpět přechod do reality.Je možné nalézt jiná řešení odlišnosti snů a reálů.

Vedle vazebnosti a skladebnosti záběrů je kladen důraz na výtvarné řešení obrazu s důrazem na barevnou koncepci.

Konzultace :

Povinná konzultace pro schválení námětu, scénáře a úvahy o barevném a stylotvorném řešení orazu a technických podmínkách.

Součástí realizace je odevzdání závazného technického scénáře do 15.dubna akademického roku 3.ročníku.

Provedení: Film je součástí bakalářského souboru, kde se promítá jeho definitivní podoba.

Materiál : 16 mm barevný negativ KODAK, 240 m, sken z negativu a následná digi kopie ve formátu DCP

Doporučená nebo povinná literatura

scénář

Hodnoticí metody a kritéria

Rozbor přípravných prací a finální realizace natočeného filmu. Předvedení denních prací nebo hrubého střihu v digi. střižně.

Povinná účast v seminářích Barevné kinematografie min. 70%

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů