Dramatické TV formy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DTVF Z 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je teoretická příprava na autorské zvládnutí dramatického díla televizními technologiemi v celé škále možností, které tyto technologie přináší.

Forma studia

Přednáška, doplněná praktickými ukázkami televizních děl, teorie svícení vysvětlena na tabuli, teoretická příprava školních TV cvičení, konzultace, účast pedagoga při natáčení cvičení posluchačů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou třeba

Obsah kurzu

Přednáška týkající se dramatické televizní tvorby doplňuje seminář TV tvorby teoretickým doplněním dané tematiky. Charakterizuje pojem televizní dramatická tvorba a rozděluje ji na jednotlivé druhy dle specifikace, stopáže, námětu, či způsobu záznamu. Osvětluje důležitost přípravného období, zabývá se jednotlivými etapami tohoto období, od inspirace literárním scénářem, obrazově režijní koncepcí a spoluprácí kameramana na tvorbě technického scénáře. Podrobně se probírá období realizační, pozornost je věnována velkým možnostem v postprodukční fázi.

Součástí přednášek jsou dvě exkurze do České televize, kde se posluchači mimo jiné seznámí s televizním vysílání, s provozem televizním studií, především moderních HD studií KH 1 a KH 2 včetně obrazové a zvukové režie. Prohlídnou si studiové kamery i pohybovou techniku a největší HD přenosový vůz s odborným výkladem. Účastní se natáčení TV pořadu . Budou mít možnost vyzkoušet si „číslování“ materiálu na baselight i starších Da Vinci atd.

Návrh jednotlivých přednáškových okruhů:

  1. Seznámení s obsahem výuky jednotlivých hodin seminářů a její problematika
  2. Historie televizní techniky a TV snímání ve světě
  3. Historie televizní techniky a TV snímání u nás (s ohledem na Českou televizi), projekce dokumentárního filmu o vzniku televize
  4. Vizualizace literární dramatické předlohy do technického scénáře, potřebná úzká spolupráce mezi režisérem a kameramanem.

5.Zásadní význam architekta na obrazovém účinu díla, výběr prostředí, půdorys navržené dekorace, barevnost, zařízení nábytkem, snímací možnosti, práce s půdorysem při vytváření technického scénáře.

6.- 7. Rozvaha o snímací a osvětlovací technice: počet a tip kamer, gripp, pohybová technika množství a druh lamp, požadavky určené produkci. Spolupráce s ostatními profesemi, které ovlivňují kvalitu obrazové stránky: kostýmním výtvarníkem, maskérem, hlavním osvětlovačem, video technikem.

  1. Exkurze do České televize: Studia, režie, kamerový řetěz, pohybová technika
  2. Období natáčení ve studiu: organizace práce při natáčení sekvenční technologií, posloupnost jednotlivých úkonů, žádoucí vedení celého tvůrčího týmu režisérem, úzká spolupráce s hl. kameramanem. Zvládnutí vedoucí úlohy hlavního kameramana v týmu svých spolupracovníků, strategická a dostatečně diplomatická komunikace nejen s v týmu nejbližších spolupracovníků, ale také se zaměstnanci studia, herci, atd.

10.-11. Světlo tonální řešení při klasickém televizním snímání a jeho problematika, kompromisy při snímání z více směrů. Jednotlivé způsoby svícení při vytváření atmosféry s akcentem na pohyb herců, ovlivnění atmosféry obrazu velikostí záběru a navázání na bližší záběry. Účast kameramana na postprodukci, trikové a korekční možnosti TV

  1. Závěrečná exkurze v České televizi: prohlídka přenosové techniky a postprodukčních pracovišť

Doporučená nebo povinná literatura

J. Šafránek: Televise – 1947 /kniha nebo scan/

M. Zelina:Teorie střihové skladby a její postavení v audiovizuální tvorbě 2010 /dipl.pr./

P. Vejslík: Postprodukční digitální trikové a korekční zpracování obrazu /dipl.pr./

M. Diviš: HDTV a další systémy elektronického záznamu obrazu /dipl.pr./

J. Pešek: Základní principy televize a magnetického záznamu.1989 /skripta/

J. Hojtaš: Současná snímací televizní technika a její využití v tvůrčí praxi. /dipl.pr./

S. Milaszewski: Digitalizace filmového obrazu pro účely postprodukce. /dipl. pr./

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je 70% účast na semináři, 15% hodnocení je zpracování průběžně zadaných úkolů pedagogem,15% hodnocení tvoří odezvdané teoretické práce.

Poznámka

Součástí výuky jsou také exkurze do studia ČT - při natáčení dramatických TV inscenací, seriálů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů