Světlotonalita

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SVT Z 2 česky letní

Garant předmětu

Petr HOJDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr HOJDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář k přípravě ateliérového barevného cvičení na filmový materiál 35mm. Zimní semestr je věnován přípravě cvičení případně k natáčení v ateliéru studia FAMU. Letní část semináře se věnuje analyze natočenéhofilmového mateiálu.

Skripta profesora Jaromíra Šofra „Světlo tonální koncepce hraného filmu“ jsou osnovou semináře.

Seminář je rozdělen do dvou semestrů

a) příprava natáčení: sezotometrie negativu podle metody VUZORT autorů Krejčí Hofman která určuje skutečnou citlivost negativu.

b) Studenti podle změřené denzity několika bodů na charakteristické křivky negativu urči citlivost negativu.

Student před natáčením v ateliéru musí odevzdat vizualizaci zamýšlené světelné nálady, půdorys dekorace s rozmístěním světelných zdrojů. Odevzdat vyhodnocení senzitomerie/ to je: charakteristická křivka s vyznačením naměřené hustoty šedé tabulky a bodem „P“ Podle návodu ve zprávě Vuzort. Návod zprávy má lektor.

Lektora v pohovoru seznámit se svým realizačním záměrem a s představou realizace. Upozorňuji že vytvořená atmosféra musí být nejlépe, atmosférou odpozorovanou v reálném světě soustředíme se na okno a jeho pozadí. Předpokládám kreativitu studentů vyjimečná příležitost natáčet na barevný negativ v ateliéru. Celkem 3 záběry ve střihové a světelné návaznosti. Ne skoky po ose! Lektor posoudí přípravu studenta, včetně znalosti, které jsou ve skriptech.Pak lektor podepíše výrobní list a student pak od studia dostane negativ.

Analýza natočeného materiálu: porovnání filmové kopie a digitální kopie. Ke srovnávací projekci digitálního a analogového zobrazení student dodá střiženou filmovou kopii, tak aby návaznost záběrů dávala smysl a aby odpovídala světelná návaznosti jednotlivých záběrů. Digitální verze bude faksmilií analogu. Digitální verze má dvě kopie verze„ A“, kdy vzorem korekce je filmová kopie. Student se bude snažit co nejvíce se k ní přiblížit! Verze „B“ je pak kreatiní záležitostí studenta s využitím digitálního gradingu.

Student odevzdá protokol dle standardního vzoru!

Docházka na seminář je povinná. Omluvu povoluje lektor.

.

Forma studia

workshop

Předpoklady a další požadavky

Pokročilé kameramanské zkušenosti, schopnost zvládat komplexní úkoly při filmování.

Zvládnutí analýzy scénického osvětlení.

Obsah kurzu

Náplň cvičení

Jedná se o tonální cvičení, které posluchači realizují v ateliéru SF na 35mm barevný film (60m na studenta). Studenti mohou využít k vytvoření atmosféry a nálady - scénické osvětlení k vytvoření emocionálního účinku podle zvolené koncepce, světelné situace jsou odvozeny zejména od skutečných situací, které se vyskytují v interiérech. Záměrem cvičení je světelná realizace okna pozadí a světla od okna. Variantou může být noční či večerní, ranní světelná atmosféra za oknem a odpovídající osvětlení místnosti. V interiéru může svítit praktické světlo. Doporučení pedagoga je realizovat světlotonální konstrukci použitelnou ve filmu. Případnému experimentu se meze nekladou - do filmové tvorby také patří. S výtvarným záměrem musí souhlasit pedagog cvičení..

Ať je stylizace světelně motivovaná či ne, student musí prezentovat vedoucímu cvičení svůj stylizační záměr. Vizualizaci posluchač upřesní buď fotografií, malbou či filmovým záběrem. Verbálně popíše výtvarný záměr a stylizaci. Definuje žánr filmu z kterého má záběr být. Krátký popis herecké akce či pohybu modelu.

Každý student si zvolí světelnou situaci a pak ji během jedné směny natočí. Všichni studenti jsou přítomni po celou dobu.

Cíl cvičení:

Zvládnutí tvorby světlotonálního konceptu audiovizuálního díla.

Doporučená nebo povinná literatura

american cinematographer’s manual

Sven Nykvist, „Reverence for the light“ 1997

D. Schaefer a L. Salvato, „Masters of light“ 1984

F. Truffaut, „le cinema selon Hitchcock“ 1966

K. Malkiewicz, “film lighting” 1986

D. Samuelson, “motion picture, camera and lighting equipment” 1980

De la Toure

Vermeere van delft

Edward Hopper

a další malíři

Hodnoticí metody a kritéria

100% docházka na seminář i workshop, zapojení, dochvilnost

Kvalita praktického cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů