Světlotonalita

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SVT Z 2 česky letní

Garant předmětu

Vladimír SMUTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír SMUTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Skripta profesora Jaromíra Šofra „Světlo tonální koncepce hraného filmu“ jsou osnovou semináře.

Seminář je rozdělen do dvou semestrů

a)příprava natáčení sezotometrie negativu podle metody VUZORT Krejčí Hofman určí skutečnou citlivost negativu.

b)analýza natočeného materiálu

pokyny pro podepsání výrobního list

Student před natáčením v ateliéru musí odevzdat vizualizaci světelné nálady, půdorys dekorace s rozmístěním světelných zdrojů. Odevzdá vyhodnocení senzitomerie/ to je: charakteristická křivka s vyznačením naměřené hustoty šedé tabulky a bodem„P“ Z rozdílného umístění na charakteristické křivce určí skutečnou citlivost negativu.

Lektora v pohovoru seznámit se svým realizačním záměrem a s představou realizace. Upozorňuji že vytvořená atmosféra musí být nejlépe atmosférou odpozorovanou v reálném světě. Plus 2 záběry střihové a světelné návaznosti. Ne skoky po ose! Lektor posoudí přípravu studenta, včetně znalosti, které jsou ve skriptech.Lektor podepíše výrobní list a student pak od studia dostane negativ.

Analýza natočeného materiálu: porovnání filmové kopie a digitální verze. K projekci srovnání- digitálního a analogového zobrazení student dodá střiženou filmovou kopii, tak aby návaznost záběrů dávala smysl a aby odpovídala světelná návaznosti jednotlivých záběrů. Digitální verze bude faksmilií analogu a bude mír dvě verze. Verze„ A“ kdy vzorem korekce je digitální kopie a posluchač se snaží co nejvíe přiblížit k ní digitální verzi. Verze „B“ je pak digit

Student odevzdá protokol dle standardního vzoruální korekce dle představ autora.

Docházka na seminář je povinná. Omluvu povoluje lektor.

.

Forma studia

workshop

Předpoklady a další požadavky

Pokročilé kameramanské zkušenosti, schopnost zvládat komplexní úkoly při filmování.

Zvládnutí analýzy scénického osvětlení.

Obsah kurzu

Zvládnutí tvorby světlotonálního konceptu audiovizuálního díla.

Materiálové a technické zajištění :

35mm barevný film ve studiu (60m na studenta)

využití osvětlení k vytvoření atmosféry a nálady;

scénické osvětlení k vytvoření emocionálního účinku podle zvolené koncepce

světelné situace jsou odvozeny od skutečných situací, které se vyskytují v interiérech, v konfrontaci se simulovanou světelnou situací v exteriéru či filmovým záběrem

Student musí prezentovat vedoucímu cvičení svůj záměr. Vizualizaci záběrů fotografií, malbou či filmovým záběrem.Verbálně popsat výtvarný záměr a stylizaci. Definuje žánr filmu z kterého má záběr být.Popis herecké akce.Půdorys dekorace s vyznačeným pohybem herců a kamery. Zasvětlovací schema: síla a pozice světelných zdrojů, plus předpokládané barevné folie rozptylovací frosty. Ohniskové vzdálenosti předpokládaných objektivů. Úroveň osvětlení v EV nebo lux.

Naexponovat čtyřkolíčkovou tabulku VUZORT změřit v negativu její hustoty a vyznačit je na nejméně citlivé vrstvě negativu delogaritmovat rozdíl, naměřené hustoty a předpokládané určené hustoty podle metody VUZORT. Z rozdílného umístění bodů na křivce určit skutečnou citlivost negativu.

Poslední částí prezentace je přezkoušení ze skript prof.Šofra "Teorie a praxe světlotonální koncepce filmu. Rozpočet cvičení pro každého studenta je cca 10 500Kč.

Po vaši úspěšné prezentaci oznámím studiu Famu, že Vaši práci na zahájení cvičení světlvotonalita schvaluji. Bez úspěšné prezentace Vám cvičení nepovolím.

Cvičení bude ukončeno odevzdáním obvyklého protokolu o cvičení světlotonalita.

Pak je možné dostat zápočet.

profesor Vladimír Smutný

Každý student si zvolí světelnou situaci a každý jednotlivě jeden den natáčí. Všichni studenti jsou přítomni po celou dobu, vyučující po část doby

studenti předkládají „protokol“: půdorys, plán osvětlení, vzorky

analogová postprodukce ve WS: promítání, rozbor na střihacím stole

digitální postprodukce v SS: 4K SCAN, digitální grading během semináře „Colourgrading Workshop 2“

projekce zahrnující konfrontaci digitální verze s filmovou kopií

Doporučená nebo povinná literatura

american cinematographer’s manual

Sven Nykvist, „Reverence for the light“ 1997

D. Schaefer a L. Salvato, „Masters of light“ 1984

F. Truffaut, „le cinema selon Hitchcock“ 1966

K. Malkiewicz, “film lighting” 1986

D. Samuelson, “motion picture, camera and lighting equipment” 1980

De la Toure

Vermeere van delft

Edward Hopper

a další malíři

Hodnoticí metody a kritéria

100% docházka na seminář i workshop, zapojení, dochvilnost

Kvalita praktického cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů