Světlotonalita

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SVT Z 2 česky letní

Garant předmětu

Vladimír SMUTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír SMUTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvětlení ve filmovém studiu prokazující záměr osvětlovací koncepce, s důrazem na emocionální účinek.

Forma studia

workshop

Předpoklady a další požadavky

Pokročilé kameramanské zkušenosti, schopnost zvládat komplexní úkoly při filmování.

Zvládnutí analýzy scénického osvětlení.

Obsah kurzu

Zvládnutí tvorby světlotonálního konceptu audiovizuálního díla.

Materiálové a technické zajištění :

35mm barevný film ve studiu (60m na studenta)

využití osvětlení k vytvoření atmosféry a nálady;

scénické osvětlení k vytvoření emocionálního účinku podle zvolené koncepce

světelné situace jsou odvozeny od skutečných situací, které se vyskytují v interiérech, v konfrontaci se simulovanou světelnou situací v exteriéru

Každý student si zvolí světelnou situaci a každý jednotlivě jeden den natáčí. Všichni studenti jsou přítomni po celou dobu, vyučující po část doby

studenti předkládají „protokol“: půdorys, plán osvětlení, vzorky

analogová postprodukce ve WS: promítání, rozbor na střihacím stole

digitální postprodukce v SS: 4K SCAN, digitální grading během semináře „Colourgrading Workshop 2“

projekce zahrnující konfrontaci digitální verze s filmovou kopií

Doporučená nebo povinná literatura

american cinematographer’s manual

Sven Nykvist, „Reverence for the light“ 1997

D. Schaefer a L. Salvato, „Masters of light“ 1984

F. Truffaut, „le cinema selon Hitchcock“ 1966

K. Malkiewicz, “film lighting” 1986

D. Samuelson, “motion picture, camera and lighting equipment” 1980

Hodnoticí metody a kritéria

100% docházka na seminář i workshop, zapojení, dochvilnost

Kvalita praktického cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů