Kolorování na barevném korektoru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KBAK2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti dále prohlubují znalosti práce v Davinci Resolve

Forma studia

Teoretický výklad spojený s okamžitou možností praktického vyzkoušení na zkušebních datech z různých zdrojů — scan negativu, RED RAW, ProRes, XDCAM apod. Studenti mají také možnost si postupy vyzkoušet na libovolném vlastním cvičení, nebo na vlastních kamerových datech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání kurzu je základní znalost DaVinci Resolve.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na Kolorování na barevném korektoru 1. Studenti dále prohlubují znalosti práce v Davinci Resolve formou teoretických přednášek doplněných o praktické ukázky a testy a také na základě zkušeností získaných samostatnou prací při gradingu vlastních cvičení.

Témata:

1.Problematika gradingu více zdrojů v jednom projektu

2.Použití X-Rite tabulky

3.Tradiční přístup DaVinci YRGB vs. ACES

4.Export pro DCP

Doporučená nebo povinná literatura

Uživatelský manuál DaVinci

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na seminářích, aktivní účast na výuce, předvedení koloristické práce s použitím všech doposud získaných znalostí na libovolném vlastním cvičení.

Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je dokončení gradingu a export vlastního cvičení dle výběru studenta.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů