English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

doc. Ivan KLIMEŠ

Email:
ivan.klimes@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Bittnerová Magdaléna – Ticho po člověku
  • MgA. Kratochvíl Jaroslav – Obraz Němce ve vybraných československých dokumentárních filmech 1948-1968
  • BcA. Litschová Karolína – Zlatá Praha
Platnost dat k 22. 6. 2018