TV snímání a reprodukce 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TSR2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BERNAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BERNAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V návaznosti na 304TSR1 vysvětlit techniku a parametry klíčového zařízení, se kterým kameraman pracuje, tj kamery. Optimální nastavení parametrů kamery pro daný režim snímání, příprava scény( je- li možná).Vysvětlit

technické zabezpečení postprodukčních operací s cílem upozornit studenty na meze možné postprodukční úpravy výsledného produktu.

Zdůraznit význam kvalitní reprodukce obrazu pro dosažení produkčního záměru a ukázat vývoj reprodukčních zařízení.Pozornost soustředit na projekční a velkoplošné zobrazování

Forma studia

Výuka je vedena formou přednášek, projekce příslušných grafických a obrazových předloh.Důraz je položen na využívání elektronických i kinematografických prostředků snímání a reprodukce obrazového obsahu.

Předpoklady a další požadavky

Zápočet z předchozího předmětu 304TSR1 a 304VDT, zkouška z 304KOL.

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Předmět se zabývá snímacím, zpracovatelským a reprodukčním procesem v

oblasti televizní technologie. Obsah je převážně zaměřen na podstatu

a specifika reálného světelného obrazu jako hlavní vstupní i výstupní

veličiny v televizi, což bylo dříve často opmíjeno vzhledem k přeceňo-

vání a zdůrazňování významu elektronické stránky fenoménu televize.

Mimořádný důraz je proto v těchto přednáškách kladen na maximální

dosažitelnou kvalitu výsledného obrazu, jak ji může ovlivnit kameraman

ve sféře utváření scény a jejího snímání, ale i během dodatečného

zpracování a korekcí. Významná pozornost se věnuje citlivé otázce

aplikace filmu v televizi a zejména moderním přístupům ke koexistenci

obou tak specifických médií.Neopomenutelnou součástí přednášek je ana-

lyza dosavadní situace televizní reprodukce obrazu, která byla význam-

ným omezením uplatnění televizních postupů v umělecké tvorbě.

Tématicky předmět navazuje na přednášky o základech TV techniky a zna-

losti filmové exponometrie,které rozšiřuje na snímání a reprodukci

televizní.Uzavírá se tak technologická část bakalářského studia.

Úkoly:

Posluchači během obou semestrů cyklu shromažďují poznatky, které jsou

pedagogem posuzovány minimálně ve dvou fázích a to zápočtem po zimním

a zkouškou po letním semestru.

Výsledné hodnocení:

Sestává - podle doporučení - z klasifikace jednotlivých složek a to

Základní nosná témata (hrubá osnova):

  1. Měřítka objektivní kvality televizního obrazu
  2. Zkušební obrazce, testy a signály (metodika, praktické aplikace)
  3. Film a televize (principiální disproporce a jejich řešení)
  4. Televizní snímání (kamery a jejich parametry, nové technologie)
  5. Zpracovatelské procesy z hlediska kameramana (scéna, postprodukce)
  6. TV prezentace (principy, slabiny dosavadních řešení,nové systémy, doplněné třídimenzionálními technologiemi)

Doporučená nebo povinná literatura

O.H. Schade: I mage Quality, SMPTE Journal (USA) June 1987

H. Malvedy: Unverständliches und Verständnislosigkeit, čas. Fernseh- und Kinotechnik (SRN) Nr.7-12/1989

Metoda subjektivního hodnocení kvality televizních obrazů, dokument CCIR (též Technická informace VÚRT)

L. Blažek, J. Vrabec, V. Kasika, V. Bezděk, G. Tauš: Výroba a prezentace audiovizuálních děl II. (FAMU 1992),

Vl. Vít, Televizní technika, Projekční a velkoplošné zobrazování, BEN, Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledné hodnocení:

Sestává - podle doporučení - z klasifikace jednotlivých složek a to

Poznámka

výuka distančně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
BERNAS M.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Martin BERNAS Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů