Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1
 
česky ZK 3 12PS + 12SS Předmět není vypsán
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
 
česky ZK 3 12PS + 12SS Předmět není vypsán
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4PT
373DNM2 Dějiny nových médií 2
 
anglicky ZK 3 4PT Předmět není vypsán
373EF Experimentální film
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
373FA Filmová avantgarda
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2
 
česky ZK 3 6T Předmět není vypsán
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
309MAN1 Možnosti animace 1 česky Z 2 24PS
309MAN2 Možnosti animace 2
 
česky ZK 2 28PS Předmět není vypsán
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 2PT
373PD2 Projekce a dialogy 2
 
česky ZK 1 2PT Předmět není vypsán
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 2PT
373PD4 Projekce a dialogy 4
 
česky ZK 1 2PT Předmět není vypsán
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 2PT
373PD6 Projekce a dialogy 6
 
česky ZK 1 2PT Předmět není vypsán
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2PT
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy česky ZK 3 2ST
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Z 2 2ST
373UPO Umění pohyblivého obrazu
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2T
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán