Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SCB2 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Oborová praxe, trénink uměleckých schopností studenta.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagogů, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 1. a 2. ročníku oboru kamera

Obsah kurzu

Akce probíhá individuálně dle scénáře daného cvičení nebo filmu.

Spolupráce studenta KK na společných a mimořádných cvičeních ostatních kateder.

Doporučená nebo povinná literatura

Scénář projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny po projekci dokončencý projektů před klauzurní komisí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů