Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Kamera
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
304KLZ1 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Asistentská praxe
 
304AP1 Z 1 20S
Da Vinci v kameramanské praxi
 
304DVK1 Z 1 2T 304DVK2 Z 1 2T
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Filmový obraz
 
304FO1 Z 1 2T 304FO2 ZK 1 2T
Kolorimetrie a snímání barevného obrazu
 
304KOLS ZK 2 20S
Kolorování na barevném korektoru
 
304KBAK1 Z 1 2T
Kresebné analýzy prostoru
 
304KAP1 Z 1 21S 304KAP2 Z 1 21S
Optika 304OP1 ZK 2 2T
Osvětlování
 
304OSV1 Z 1 2T 304OSV2 Z 1 2T
Seminář Continuita
 
304SC Z 1 2T
Seminář kameramanské tvorby
 
304SK1 Z 1 3T 304SK2 Z 1 3T
Televizní technika a technologie 306TETE ZK 2 2T
Teorie fotoprocesu
 
304TF1 Z 1 2T 304TF2 ZK 1 2T
Výpočetní a digitální technika
 
304VDT Z 1 10S
Základy kameramanské praxe 304ZKP1 Z 1 2T 304ZKP2 ZK 1 2T
Dokumentární studie 304DOKS Z 2 30CS
Nestříhané cvičení - Story
 
304NCS Z 1
Postup práce 304POP Z 1 30CS
Seminář Continuita
 
304SC Z 1 2T
Seznámení 304SEZN Z 2 30CS
Směry
 
304SM Z 1
TCH
 
304TCH1 Z 1 304TCH2 Z 1
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 29
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 35
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 -5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30