Filmový obraz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FO2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

rozvíjení znalostí ze zimního semestru

Forma studia

Přednáškovou formou seznámení se základy tvorby filmového obrazu - s postupy a prostředky tvorby. Ukázky k tématům, kolektivní dialog. Zadání cca 6 testů, praktické foto cvičení s rozborem.

Předpoklady a další požadavky

znalosti získané v zimním semestru

Obsah kurzu

Obsah seminářů

?Uvedení smyslu a náplně semináře. Zadání fotografického cvičení, vysvětlení základních pojmů, které jsou obsahem v návodu pro cvičení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače

?Filmový obraz, jako médium, výtvarný objekt, porovnání s obrazem fotografickým, malířským dílem. Rozbor fotoprací, které předložili k přijímacímu řízení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače

? Funkce filmového obrazu - informativní, emotivní. Rozdíl mezi obrazem pro inscenovanou ? hranou a obrazem v dokumentárním- filmu. Rozbor fotoprací, které posluchači předložili k přijímacímu řízení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače

?Přirozené zrakové vnímání kontra vnímání filmového obrazu. Psychologické aspekty obou druhů vnímání. Rozbor fotoprací, které předložili k přijímacímu řízení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Charakteristika filmového obrazu kinematografického a elektronického. Např. formáty obrazu, snímací frekvence, promítací formáty a pod. Promítání již hotových diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Základy osových vtahů ve filmovém obrazu.

? Základní druhy filmových kamer, příslušenství, objektivy, pomocná zařízení. Využití techniky pro záměry. Základy osových vtahů ve filmovém obrazu, pojem osa. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

? Komposice filmového obrazu, základní komposiční řešení, proměnlivost film. komposice, vztah k rámu filmového obrazu. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Osové vztahy- pohledové, prostorové, pohledové. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Komposice mezizáběrová, kompoziční prvky- rozlišení, funkce, komposice lineární, tonální. Informativní a emotivní funkce komposice obrazu. Předvedení VHS ukázek kompozičních řešení a principů. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Osové vztahy ? osový trojúhelník. Zadání testu na téma osových vztahů. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Komposiční jednota v celém filmovém díle. Velikost filmových záběrů, významová a emoční funkce. Skladebné osové prostorové vztahy- protipohled a kontraosový protipohled. Předvedení osových vztahů na filmových ukázkách ? VHS. Promítání diapositivů fotografického cvičení s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Kameraman, filmový štáb. Práva a povinnosti kameramana a jeho asistentů. Promítání diapositivů fotografického cvičení s rozborem. Rozbor testu osových vztahů, výklad ? osové a pohledové vztahy ve skupině osob. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Technický scénář, druhy a způsoby realizace. Spolupráce kameramana s ostatními profesemi. Promítání diapositivů fotografického cvičení s rozborem. Zadání testu. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Promítání diapositivů fotografického cvičení s konzultací. Rekapitulace dosavadní probrané látky s testem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Stylová řešení filmového obrazu, druhy a jejich uplatnění ve vztahu k námětu a emotivnímu účinku. Tonální řešení obrazu a jeho emotivní účin. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Natáčení nestandardní frekvencí. Pohledové úhly ( rakurzy ). Ukázky stylových obrazových řešení na VHS. Promítání diapositivů. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Dynamika pohledu kamery. Subjektivní kamera. Ukázky stylových obrazových řešení na VHS. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Světlo- výtvarný prvek obrazu. Světelná řešení využívané ve filmové fotografii Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Ukázky stylů obrazových řešení na VHS.

?Ostrost- neostrost ? výrazový prostředek, druhy a uplatnění. Vzdušná tonalita Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Ukázky stylových obrazových řešení na VHS.

?Světelná schémata. Světelná perspektiva. Světelný poměrový odstup. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Natáčení americké noci ? výklad, využití, prostředky postupy. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Světelné zdroje, typy a využití. Příslušenství osvětlovací techniky Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Měření množství světla a teploty chromatičnosti světelných zdrojů a příklady využití. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Příklady osvětlování ? exteriér, interiér, ateliér. Světlo a stín v komposici. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Projekce a rozbor fotografické práce posluchačů. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Souhrn a diskuse o celém rozsahu seminární výuky. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

? Test týkající se probrané látky

Seminář navazuje na látku zimního semestru a dále rozvíjí výklad o výrazových prostředcích a postupech používaných kameramanem při tvorbě filmového obrazu. Důraz je kladen na stylové obrazové řešení kinematografického díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Sven Nykvist: Úcta ke světlu

Film a filmová technika - SNTL 1974

L. Baran: Zázraky filmového obrazu

J. Kališ: Filmové dramatické formy II

Cinematographer manual

Američan Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je orientace v problematice probírané látky, osvědčení v praktickém cvičení (foto cvičení související s tematikou výuky). Dále śpěšnost v testech, účast a aktivita při přednáškách.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů