Filmový obraz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FO2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

rozvíjení znalostí ze zimního semestru

Forma studia

Přednáškovou formou seznámení se základy tvorby filmového obrazu - s postupy a prostředky tvorby. Ukázky k tématům, kolektivní dialog. Zadání cca 6 testů, praktické foto cvičení s rozborem.

Předpoklady a další požadavky

znalosti získané v zimním semestru

Obsah kurzu

Obsah seminářů

?Uvedení smyslu a náplně semináře. Zadání fotografického cvičení, vysvětlení základních pojmů, které jsou obsahem v návodu pro cvičení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače

?Filmový obraz, jako médium, výtvarný objekt, porovnání s obrazem fotografickým, malířským dílem. Rozbor fotoprací, které předložili k přijímacímu řízení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače

? Funkce filmového obrazu - informativní, emotivní. Rozdíl mezi obrazem pro inscenovanou ? hranou a obrazem v dokumentárním- filmu. Rozbor fotoprací, které posluchači předložili k přijímacímu řízení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače

?Přirozené zrakové vnímání kontra vnímání filmového obrazu. Psychologické aspekty obou druhů vnímání. Rozbor fotoprací, které předložili k přijímacímu řízení. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Charakteristika filmového obrazu kinematografického a elektronického. Např. formáty obrazu, snímací frekvence, promítací formáty a pod. Promítání již hotových diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Základy osových vtahů ve filmovém obrazu.

? Základní druhy filmových kamer, příslušenství, objektivy, pomocná zařízení. Využití techniky pro záměry. Základy osových vtahů ve filmovém obrazu, pojem osa. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

? Komposice filmového obrazu, základní komposiční řešení, proměnlivost film. komposice, vztah k rámu filmového obrazu. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Osové vztahy- pohledové, prostorové, pohledové. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Komposice mezizáběrová, kompoziční prvky- rozlišení, funkce, komposice lineární, tonální. Informativní a emotivní funkce komposice obrazu. Předvedení VHS ukázek kompozičních řešení a principů. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Osové vztahy ? osový trojúhelník. Zadání testu na téma osových vztahů. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Komposiční jednota v celém filmovém díle. Velikost filmových záběrů, významová a emoční funkce. Skladebné osové prostorové vztahy- protipohled a kontraosový protipohled. Předvedení osových vztahů na filmových ukázkách ? VHS. Promítání diapositivů fotografického cvičení s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Kameraman, filmový štáb. Práva a povinnosti kameramana a jeho asistentů. Promítání diapositivů fotografického cvičení s rozborem. Rozbor testu osových vztahů, výklad ? osové a pohledové vztahy ve skupině osob. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Technický scénář, druhy a způsoby realizace. Spolupráce kameramana s ostatními profesemi. Promítání diapositivů fotografického cvičení s rozborem. Zadání testu. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Promítání diapositivů fotografického cvičení s konzultací. Rekapitulace dosavadní probrané látky s testem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Stylová řešení filmového obrazu, druhy a jejich uplatnění ve vztahu k námětu a emotivnímu účinku. Tonální řešení obrazu a jeho emotivní účin. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Natáčení nestandardní frekvencí. Pohledové úhly ( rakurzy ). Ukázky stylových obrazových řešení na VHS. Promítání diapositivů. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Dynamika pohledu kamery. Subjektivní kamera. Ukázky stylových obrazových řešení na VHS. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Diskuse, i o jiných profesních otázkách zajímajících posluchače.

?Světlo- výtvarný prvek obrazu. Světelná řešení využívané ve filmové fotografii Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Ukázky stylů obrazových řešení na VHS.

?Ostrost- neostrost ? výrazový prostředek, druhy a uplatnění. Vzdušná tonalita Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem. Ukázky stylových obrazových řešení na VHS.

?Světelná schémata. Světelná perspektiva. Světelný poměrový odstup. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Natáčení americké noci ? výklad, využití, prostředky postupy. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Světelné zdroje, typy a využití. Příslušenství osvětlovací techniky Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Měření množství světla a teploty chromatičnosti světelných zdrojů a příklady využití. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Příklady osvětlování ? exteriér, interiér, ateliér. Světlo a stín v komposici. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Projekce a rozbor fotografické práce posluchačů. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

?Souhrn a diskuse o celém rozsahu seminární výuky. Promítání diapositivů fotografického cvičení posluchačů s rozborem.

? Test týkající se probrané látky

Seminář navazuje na látku zimního semestru a dále rozvíjí výklad o výrazových prostředcích a postupech používaných kameramanem při tvorbě filmového obrazu. Důraz je kladen na stylové obrazové řešení kinematografického díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Sven Nykvist: Úcta ke světlu

Film a filmová technika - SNTL 1974

L. Baran: Zázraky filmového obrazu

J. Kališ: Filmové dramatické formy II

Cinematographer manual

Američan Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je orientace v problematice probírané látky, osvědčení v praktickém cvičení (foto cvičení související s tematikou výuky). Dále śpěšnost v testech, účast a aktivita při přednáškách.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů