Seminář Continuita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SC Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s možnostmi moderních kamer, poznání světa kolem nás přes průhled kamerového hledáčku. Naučit ovládat současné technické doplňky moderních kamer.Teoretické znalosti týkajících se pohybu kamery, získané při semináři umět uplatnit v praxi při praktickém setkání se samotnou kamerovou technikou.

Forma studia

Formou praktických cvičení s kamerovou technikou ve firmě Vantage.

Předpoklady a další požadavky

Technický talent s teoretickou znalostí kamerové techniky. Znalost optiky na úrovni středoškolského vzdělání. Základní znalost zachycení kinetické fotografie prokázané při talentových pohovorech.

Obsah kurzu

1.Popis předmětu (přednášky či semináře)

?Oč v daném předmětu půjde:

?Teoreticky i prakticky seznámit posluchače s kamerovou technikou

?Teoreticky i prakticky seznámit posluchače s pohybovou technikou

?Existuje mnoho důvodů, proč pohybovat a naopak nepohybovat kamerou

?Funkce a rozdíl mezi změnou zorného úhlu u zoomu, kamerovou jízdou, kamerový, jeřábem

?Vliv ruční kamery

? Steadycam

?Změna rakursu kamery u ruční kamery

?Sledování obrazu přes hledáček filmové kamery

?Příprava záběru pro kamerovou jízdu

?Reakce kameramana na pohyb herce

?Reakce kameramana na hudbu, dialog ve spojení s pohybem kamery

?Pohyb kamery pomocí tzv. Motion Control (např. MILO) pro trikové natáčení

?Pedagogické metody a prostředky:

-počítačová video projekce

-odborné katalogy

-diskuse s názory na dané téma

-rozbory jednotlivých záběrů

-teoretická příprava

-osobní zkušenosti z praxe

-praktická cvičení s technikou a její možnosti

?cíl a smysl předmětu:

-Smyslem semináře a praktických cvičení je seznámit posluchače (studenty) 1. a 2. Ročníku s možnostmi moderních kamer, kdy přes průhled v hledáčku kamery se studenti učí poznávat svět kolem nás. Právě tímto průhledem přes profesionální kamery se sami učí vytvářet různé zajímavé kompozice, obrazy herců, pohledy do okolního exteriéru a interiéru v rámci kinetických možností moderních kamer ve spojení s různými pohybovými zařízeními od klasických stativových sestav, vozíků přes jeřáby a dálkově řízené kamerové hlavy typu ?Remote Control?. Při této příležitosti se současně seznámí se současnými technickými doplňky moderních kamer.

2.Úkoly:

-typ a rozsah úkolů

-I. Ročník ? letní semestr

-seznámení posluchačů s typy kamer, stativů, stativových hlav a vozíků určených pro kamerovou jízdu

-ovládání výše uvedené techniky

-ujasnění si důvodů proč a jak v některých situacích pohybovat kamerou a naopak (proč raději nepohybovat)

-sledování právě natáčeného záběru přes hledáček kamery na matrici

-pohyb kamery na stativu na jedoucím kamerovém vozíku v praktickém cvičení

-II. Ročník ? zimní semestr

-pokračování v seznámení se s další kamerovou technikou typu: jeřáb R.C, teleskopický jeřáb, Motion Cointrol ? MILO, vozíky Chapman, Fisher, Panther aj.

-pohyb kamery na profi-vozících, jeřábech R.C aj.

-krátký přehled ostatní pohybové techniky (Helicoptery, spec. stabilizátory aj.)

-Příprava záběru na těchto pohybových zařízeních již předem v technickém scénáři

-Změny rakursu ruční kamery

-Spojení pohybu kamery se zoomem

-Pohyb kamery spojený s hudbou, dialogem (jízda, jeřáb, ZOOM)

-Termíny úkolů

-I. Ročník ? 6 seminářů ? teoretická příprava formou semináře spojeného s video projekcí

-4 semináře ? praktická cvičení v improvizovaném studiu se zařízením pro pohybovou techniku

-II. Ročník ? pokračování v návaznosti na předchozí semináře z I. Ročníku (profi-vozíky: PeeWee, Panther, Chapman, Fisher, jeřáby)

Základní metodické předpoklady ? způsoby citace z pramenů a literatury:

-prameny ? literatura ?FOCUS?, odborné katalogy a časopisy, odborné filmy a videopresentace

-citace ? filmová praxe, názory kameramanů, názory odborníků, kteří s touto profitechnikou pracují v praxi

-diskuse ? příprava jednotlivých záběrů s pohybovou technikou, nutnost této přípravy již při tvoření technického scénáře, přítomnost na obhlídkách

-praktická cvičení s kamerou umístěnou na zařízení pro pohyb kamer

-vliv mé osobní dlouholeté praxe při práci s ruční kamerou Steadycamem s kamerou na jeřábu na jízdě a v helikoptéře.

Smyslem semináře a praktických cvičení je seznámit studenty 1. ročníku s možnostmi moderních kamer, kdy přes průhled v hledáčku kamery se studenti učí poznávat svět kolem nás. Při této příležitosti se současně seznámí se současnými technickými doplňky moderních kamer.

Doporučená nebo povinná literatura

American Cinematography Manual - 8. vydání

Kamera Jahrbuch 2001, 2002, 2003-08-28 Časopisy: American Cinematography - měsíčník

Německý měsíčník „Kameraman“

Odborná literatura A KATALOGY Z MEZINÁRODNÍCH VÝSTAV: Showtech, IBC, Cinec Mnichov, Licht and Sound - Frankfurt

www stránky

spec. tabulky - Sam Cine Calculator aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě osobní iniciativy studenta při praktických cvičeních ve firmě Vantage (půjčovna kamerové techniky). Samozřejmě i na základě docházky - min.75 procentní.

Jinak je zadávaná individuální seminární práce, dle výběru ze dvou témat.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů