Výpočetní a digitální technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VDT zápočet 1 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dosáhnout pochopení principu digitálních metod zpracování obrazové informace. Způsoby a přínos převodu informace z analogové na digitální formu signálu.Ukázat, že digitální reprezentace umožňuje operace, které jsou s analogovými signály neuskutečnitelné hlavně v oblasti základního zpracování obrazového signálu (např. triky).

Forma studia

Výuka založena na přednáškách s masivním využitím projekční techniky, což umožňuje teoreticky náročné partie studentům přiblížit grafickými a obrazovými prostředky.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Partie ze středoškolské( gymnasiální) matematiky : Poznatky z logiky, pravdivostní hodnoty výrokových formulí, pravděpodobnost jevů, výroková logika.

Obsah kurzu

Seznámení posluchačů s principy výpočetní techniky, aplikovatelnými

na jejich budoucí profesionální činnost v oblasti filmové a televizní

tvorby.Jedná se o výklad základních pojmů a úvod do teorie

digitálního chápání a zpracování obecných jevů, jak se s tím dnešní

moderní člověk setkává i v běžném denním životě. Po výkladu obecných

zákonitostí oboru se v navazující části rámcově přibližuje

problematika číslicových postupů na praktických příkladech v audio-

vizuálních zpracovatelských a řídících procesech. Cílem výuky tohoto

předmětu je podání utříděných elementárních poznatků a příprava

studenta na zvládání progresivních technologií jako pomoc v jeho

vlastním oboru. Nejde o školení na specifickou profesi, ale o širší

základnu všeobecné vzdělanosti tvůrčího pracovníka.

Úkoly:

Během 1 semestru se posluchači seznamují nejen se základními i

nejmodernějšími pznatky z tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, ale

řeší přitom i některé konkrétní dílčí aplikace, zadávané jim

(společně nebo individuálně) jako jednoduché praktické příklady.

: Seznámení posluchačů s principy výpočetní techniky, aplikovatelnými na jejich budoucí profesionální činnost v oblasti filmové a televizní tvorby. Jedná se o výklad základních pojmů a úvod do teorie digitálního chápání a zpracování obecných jevů. Cílem výuky tohoto předmětu je podání utříděných elementárních poznatků a příprava studenta na zvládání progresivních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Kasika: Základy digitální techniky, skripta FAMU, Státní Pedagogické nakladatelství Praha 1989

Seznam doplňující a rozšiřující literatury:

G.E. Hoernes, M.F. Heilweil: Úvod do Booleovy algebry, SNTL 1969

J. Blatný a kol.: Číslicové počitače, SNTL Praha 1982

V. Ševčík, Z. Ševčík: Úvod do teorie syntézy diskrétních kódů vyd. IVV Čs. televize Praha 1984

Z.Sobotka: Základy digitálního zpracování obrazu,VÚST Praha 1985

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test v délce 1 hodiny (60 minut) obsahuje 20 otázek, za každou otázku lze získat 0 - 5 bodů, podmínkou získání zápočtu je zisk alespoň 75 bodů (ze 100 možných).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů