Výpočetní a digitální technika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VDT Z 1 10S česky letní

Garant předmětu

Martin BERNAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BERNAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dosáhnout pochopení principu digitálních metod zpracování obrazové informace. Způsoby a přínos převodu informace z analogové na digitální formu signálu.Ukázat, že digitální reprezentace umožňuje operace, které jsou s analogovými signály neuskutečnitelné hlavně v oblasti základního zpracování obrazového signálu (např. triky).

Forma studia

Výuka založena na přednáškách s masivním využitím projekční techniky, což umožňuje teoreticky náročné partie studentům přiblížit grafickými a obrazovými prostředky.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Partie ze středoškolské( gymnasiální) matematiky : Poznatky z logiky, pravdivostní hodnoty výrokových formulí, pravděpodobnost jevů, výroková logika.

Obsah kurzu

Seznámení posluchačů s principy výpočetní techniky, aplikovatelnými

na jejich budoucí profesionální činnost v oblasti filmové a televizní

tvorby.Jedná se o výklad základních pojmů a úvod do teorie

digitálního chápání a zpracování obecných jevů, jak se s tím dnešní

moderní člověk setkává i v běžném denním životě. Po výkladu obecných

zákonitostí oboru se v navazující části rámcově přibližuje

problematika číslicových postupů na praktických příkladech v audio-

vizuálních zpracovatelských a řídících procesech. Cílem výuky tohoto

předmětu je podání utříděných elementárních poznatků a příprava

studenta na zvládání progresivních technologií jako pomoc v jeho

vlastním oboru. Nejde o školení na specifickou profesi, ale o širší

základnu všeobecné vzdělanosti tvůrčího pracovníka.

Úkoly:

Během 1 semestru se posluchači seznamují nejen se základními i

nejmodernějšími pznatky z tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, ale

řeší přitom i některé konkrétní dílčí aplikace, zadávané jim

(společně nebo individuálně) jako jednoduché praktické příklady.

: Seznámení posluchačů s principy výpočetní techniky, aplikovatelnými na jejich budoucí profesionální činnost v oblasti filmové a televizní tvorby. Jedná se o výklad základních pojmů a úvod do teorie digitálního chápání a zpracování obecných jevů. Cílem výuky tohoto předmětu je podání utříděných elementárních poznatků a příprava studenta na zvládání progresivních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Kasika: Základy digitální techniky, skripta FAMU, Státní Pedagogické nakladatelství Praha 1989

Seznam doplňující a rozšiřující literatury:

G.E. Hoernes, M.F. Heilweil: Úvod do Booleovy algebry, SNTL 1969

J. Blatný a kol.: Číslicové počitače, SNTL Praha 1982

V. Ševčík, Z. Ševčík: Úvod do teorie syntézy diskrétních kódů vyd. IVV Čs. televize Praha 1984

Z.Sobotka: Základy digitálního zpracování obrazu,VÚST Praha 1985

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test v délce 1 hodiny (60 minut) obsahuje 20 otázek, za každou otázku lze získat 0 - 5 bodů, podmínkou získání zápočtu je zisk alespoň 75 bodů (ze 100 možných).

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
BERNAS M.
11:30–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–12:15 Martin BERNAS Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů