Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Kamera
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
304KLZ2 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Asistentská praxe
 
304AP2 Z 1 20S
Barevný proces
 
304BP ZK 2 20S
Digitální workflow 1
 
304DW1 Z 2 2T
Filmová laboratoř 1 304FIL1 ZK 2 2T
Kamera v dokumentárním filmu 304KDF1 Z 1 2T 304KDF2 Z 1 2T
Kameraman a režisér 1
 
304KR1 Z 1 26S
Osvětlování 304OSV3 Z 2 2T 304OSV4 ZK 2 2T
Photoshop - základy digitálních triků 304PD1 Z 2 2T 304PD2 Z 2 2T
Seminář kameramanské tvorby 304SK3 Z 1 2T 304SK4 Z 1 2T
Seminář společných cvičení 304SSC1 Z 1 1T 304SSC2 Z 1 1T
TV snímací postupy a praxe 304TVSP1 ZK 2 2T 304TVSP2 ZK 1 2T
TV snímání a reprodukce
 
304TSR1 Z 1 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF1 Z 1 2T
Metro
 
304MT Z 2 30CS
Nůž anticorro
 
304NUA Z 3
Seznamovací TV cvičení 304STVC Z 1
Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku
 
304SCB1 Z 6 100CS
Sport
 
304SPO Z 2 30CS
TCH - barevná senzitometrie
 
304TCH Z 1
TCH 304TCH3 Z 1
Záběry v ateliéru 304ZA Z 1 30CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 19 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30