Photoshop - základy digitálních triků 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PD1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Antonín WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení návyků ke kinetickým obrazovým postprodukčním postupům. Příprava na profesionální

digitální práci.

Forma studia

Praktické ukázky a provádění úpravy digitálního obrazu z hlediska filmové sekvence.

Posluchači pod vedením pedagoga samostatně používají grafický program Adobe Photoshop. Používají společné obrazové předlohy a kontaktní formou pomocí velkoplošné projekce společně provádějí pedagogem zadávané úkoly.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti práce s počítačem.Ovládání programu Photoshop není podmínkou.

Praktická zkušenost s fotografováním,klasickou fotografií a fotochemickým procesem.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen,po seznámení se základními digitálními nástroji na praktické používání a samostatnou činnost každého posluchače. Z vlastnoručně zhotovených vstupů: (digitální obraz,scanovaný barevný diapozitiv,negativ) si posluchači ověří, jak jsou schopni korigovat barevný obraz podle vzoru.

Základy práce ve vrstvách. Obrazové korekce,práce s maskami,digitální klíčování,digitální kompozice- skicy.Příprava na grading obrazu.Samostatně budou na svojí práci poznávat jaké možnosti ve výtvarné stylizaci jim umožňují digitální vícevrstevné kompozice. Atd.

Předpokladem pro vstup do semináře je základní znalost práce na PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Věškeré odborné publikace o aplikaci grafického programu Photoshop.

Hodnoticí metody a kritéria

Samostatné provádění zadaného úkolu.

Hlediska hodnocení:

A) Zvládnutí práce s grafickým programem.

B) Výtvarně - estetická úroveň provedeného úkolu.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
WEISER A.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Antonín WEISER Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů