English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Photoshop - základy digitálních triků 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PD1 Z 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Antonín WEISER
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Antonín WEISER
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Osvojení návyků ke kinetickým obrazovým postprodukčním postupům. Příprava na profesionální

digitální práci.

Forma studia:

Praktické ukázky a provádění úpravy digitálního obrazu z hlediska filmové sekvence.

Posluchači pod vedením pedagoga samostatně používají grafický program Adobe Photoshop. Používají společné obrazové předlohy a kontaktní formou pomocí velkoplošné projekce společně provádějí pedagogem zadávané úkoly.

Předpoklady a další požadavky:

Základní znalosti práce s počítačem.Ovládání programu Photoshop není podmínkou.

Praktická zkušenost s fotografováním,klasickou fotografií a fotochemickým procesem.

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen,po seznámení se základními digitálními nástroji na praktické používání a samostatnou činnost každého posluchače. Z vlastnoručně zhotovených vstupů: (digitální obraz,scanovaný barevný diapozitiv,negativ) si posluchači ověří, jak jsou schopni korigovat barevný obraz podle vzoru.

Základy práce ve vrstvách. Obrazové korekce,práce s maskami,digitální klíčování,digitální kompozice- skicy.Příprava na grading obrazu.Samostatně budou na svojí práci poznávat jaké možnosti ve výtvarné stylizaci jim umožňují digitální vícevrstevné kompozice. Atd.

Předpokladem pro vstup do semináře je základní znalost práce na PC.

Doporučená nebo povinná literatura:

Věškeré odborné publikace o aplikaci grafického programu Photoshop.

Hodnoticí metody a kritéria:

Samostatné provádění zadaného úkolu.

Hlediska hodnocení:

A) Zvládnutí práce s grafickým programem.

B) Výtvarně - estetická úroveň provedeného úkolu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
WEISER A.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Antonín WEISER Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018