TV snímací postupy a praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TVSP2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je teoretická příprava na autorské zvládnutí dramatického díla televizními technologiemi v celé škále možností, které tyto technologie přináší

Forma studia

Seminář vedený pedagogem.

Předpoklady a další požadavky

-------------

Obsah kurzu

Přednáška týkající se dramatické televizní tvorby doplňuje seminář TV tvorby teoretickým doplněním dané tematiky. Charakterizuje pojem televizní dramatická tvorba a rozděluje ji na jednotlivé druhy dle specifikace, stopáže, námětu, či způsobu záznamu. Osvětluje důležitost přípravného období, zabývá se jednotlivými etapami tohoto období, od inspirace literárním scénářem, obrazově režijní koncepcí a spoluprácí kameramana na tvorbě technického scénáře. Podrobně se probírá období realizační, pozornost je věnována velkým možnostem v postprodukční fázi.

Součástí přednášek jsou dvě exkurze do České televize, kde se posluchači mimo jiné seznámí s televizním vysílání, s provozem televizním studií, především moderních HD studií KH 1 a KH 2 včetně obrazové a zvukové režie. Prohlídnou si studiové kamery i pohybovou techniku a největší HD přenosový vůz s odborným výkladem. Účastní se natáčení TV pořadu . Budou mít možnost vyzkoušet si „číslování“ materiálu na baselight i starších Da Vinci atd.

Návrh jednotlivých přednáškových okruhů:

6.- 7. Rozvaha o snímací a osvětlovací technice: počet a tip kamer, gripp, pohybová technika množství a druh lamp, požadavky určené produkci. Spolupráce s ostatními profesemi, které ovlivňují kvalitu obrazové stránky: kostýmním výtvarníkem, maskérem, hlavním osvětlovačem, video technikem.

  1. Exkurze do České televize: Studia, režie, kamerový řetěz, pohybová technika
  2. Období natáčení ve studiu: organizace práce při natáčení sekvenční technologií, posloupnost jednotlivých úkonů, žádoucí vedení celého tvůrčího týmu režisérem, úzká spolupráce s hl. kameramanem. Zvládnutí vedoucí úlohy hlavního kameramana v týmu svých spolupracovníků, strategická a dostatečně diplomatická komunikace nejen s v týmu nejbližších spolupracovníků, ale také se zaměstnanci studia, herci, atd.

10.-11. Světlo tonální řešení při klasickém televizním snímání a jeho problematika, kompromisy při snímání z více směrů. Jednotlivé způsoby svícení při vytváření atmosféry s akcentem na pohyb herců, ovlivnění atmosféry obrazu velikostí záběru a navázání na bližší záběry. Účast kameramana na postprodukci, trikové a korekční možnosti TV

  1. Závěrečná exkurze v České televizi: prohlídka přenosové techniky a postprodukčních pracovišť

Doporučená nebo povinná literatura

J. Šafránek: Televise – 1947 /kniha nebo scan/

M. Zelina:Teorie střihové skladby a její postavení v audiovizuální tvorbě 2010 /dipl.pr./

P. Vejslík: Postprodukční digitální trikové a korekční zpracování obrazu /dipl.pr./

M. Diviš: HDTV a další systémy elektronického záznamu obrazu /dipl.pr./

J. Pešek: Základní principy televize a magnetického záznamu.1989 /skripta/

J. Hojtaš: Současná snímací televizní technika a její využití v tvůrčí praxi. /dipl.pr./

S. Milaszewski: Digitalizace filmového obrazu pro účely postprodukce. /dipl. pr./

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Účast v diskusi a na přednáškách: 70%

Odevzdání průběžně zadaných úkolů: 20%

Odevzdání závěrečné seminární práce: 10%

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů