TV snímání a reprodukce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TSR1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Martin BERNAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BERNAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit, jak posuzovat technickou kvalitu obrazu a jak využít možností kvalitu obrazu ovlivňovat. Metody stanovení kvality.Původní a nejnovější způsoby využití filmové techniky v televizní produkci.

Forma studia

Výuka probíhá formou přednášek, v jejichž průběhu se uplatňují diskuse se studenty a jejich motivování k samostatnému řešení problému.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

304 OP1 Optika 1

305 TETE Televizní technika a technologie,

304 KOL Kolorimetrie,

304 VDT Výpočetní a digitální technika

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Předmět se zabývá snímacím, zpracovatelským a reprodukčním procesem

v oblasti televizní technologie. Obsah je převážně zaměřen na podstatu

a specifika reálného světelného obrazu jako hlavní vstupní i výstupní

veličiny v televizi, což bylo dříve často opomíjeno vzhledem k přeceňo-

vání a zdůrazňování významu elektronické stránky fenoménu televize.

Mimořádný důraz je proto v těchto přednáškách kladen na maximální

dosažitelnou kvalitu výsledného obrazu, jak ji může ovlivnit kameraman

ve sféře utváření scény a jejího snímání, ale i během dodatečného

zpracování a korekcí. Významná pozornost se věnuje citlivé otázce

aplikace filmu v televizi a zejména moderním přístupům ke koexistenci

obou tak specifických médií.Neopomenutelnou součástí přednášek je ana-

lýza dosavadní situace televizní reprodukce obrazu, která byla význam-

ným omezením uplatnění televizních postupů v umělecké tvorbě.

Tématicky předmět navazuje na přednášky o základech TV techniky a zna-

losti filmové exponometrie,které rozšiřuje na snímání a reprodukci

televizní.Uzavírá se tak technologická část bakalářského studia.

I

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam studijní literatury:

(1) J.Pazderák:Kolorimetrie snímacích soustav barevné televize

Edice Čs.televize, řada II, svazek 16, kapitoly 1,2,4,7

(2) V.Kaska:Televizní měření (skripta)

vyd.IVV Čs.televize Praha 1983

(3) F.Křížek:Od černobílé k barevné televizi

NADAS Praha 1977, kapitola III

(4) E. Košťál, Obrazová a televizní technika I., Vyd.ČVUT, 2000

Doplňující a rozšiřující literatura:

(5) O.H.Schade:Image Quality

SMPTE Journal (USA) June 1987

(6) H.Malvedy: Unverständliches und Verständnislosigkeit

čas. Fernseh- und Kinotechnik (SRN) Nr.7-12/1989

(7) Metoda subjektivního hodnocení kvality televizních obrazů

dokument CCIR (též Technická informace VÚRT)

(8) L.Blažek,J.Vrabec,V.Kasika,V.Bezděk,G.Tauš:

Výroba a prezentace audiovizuálních děl II. (FAMU 1992)

(9) E. Košťál, Obrazová a televizní technika II., Vyd.ČVUT, 1999

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet po letním semestru získá student, který úspěšně vypracuje závěrečný test: Písemný test v délce 1 hodiny (60 minut) obsahuje 20 otázek, za každou otázku lze získat 0 - 5 bodů, podmínkou udělení zápočtu je zisk alespoň 75 bodů (ze 100 možných).

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
BERNAS M.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Martin BERNAS Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů