Osvětlování 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSV4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v ateliéru i reálu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost všech typů světelných zdrojů a jejich vlastnosti. Ovládnutí vytvoření světlotonálního řešení obrazu s využitím sensitometrických vlastností negativní suroviny.

Obsah kurzu

Téma :

OBECNÝ ÚVOD OSVĚTLOVÁNÍ 4 .

Program a cíl přednášek , konzultací a praktických cvičení 2. ročníku .

6 . SVĚTELNÁ ÚPRAVA REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ

Dosvícení reálů , práce s reálnými zdroji světla , vhodná svítidla a pomůcky.

7 . OSVĚTLOVÁNÍ V EXTERIERU DEN

Charakter a vlastnosti světla v exterieru , úprava světelného kontrastu , vhodné

typy lamp .

8 . OSVĚTLOVÁNÍ PODVEČERU A NOCÍ V EXTERIERU

Charakter podvečerního a nočního světla , rozdíly od denního . Zvláštnosti

svícení podvečerů a svítání .

9 . ZVLÁŠTNÍ SVĚTELNÉ ATMOSFÉRY

Plameny , louče , svíčka , světlo v autě ( den , noc ) , americká noc , počítač ,

televizní obrazovka , blesky v interieru , exterieru a pod .

DOPORUČENÁ NEBO POVINNÁ LITERATURA

Golovňa : Světlo v kameramanském umění

Goldovskij : Světlo a technika ve filmu

Lampy : Tovární prospekty

Folie : Tovární prospekty , Technický přehled svět. Zdrojů , Molle Richardson

Ján Šmok : Úvod do snímkové techniky

Doporučená nebo povinná literatura

Golovňa : Světlo v kameramanském umění

Goldovskij : Světlo a technika ve filmu

Lampy : Tovární prospekty

Folie : Tovární prospekty , Technický přehled svět. Zdrojů , Molle Richardson

Ján Šmok : Úvod do snímkové techniky

Hodnoticí metody a kritéria

Výuka probíhá formou teoretických přednášek, které jsou spojeny s prezentací televizních a filmových děl přednášejícího nebo jiných kameramanů. Na těchto praktických ukázkách je prezentována přednášená látka.

Zkouška je hodnocením studenta jak si osvojil teoretickou látku. Včetně kvalitního vyhotovení protokolu cvičení Záběry v atelieru 1, dodaného v určeném termínu .

Kredity budou uděleny za aktivní účast min. 80 % na seminářích

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů