Osvětlování 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSV4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v atelieru i reálu.

Forma studia

probíhá analýza předložených scénářů cvičení Nůž Anticorro, před natáčením v atelieru FAMU.

Předpoklady a další požadavky

Znalost všech typů světelných zdrojů a jejich vlastnosti. Ovládnutí vytvoření světlotonálního řešení obrazu s využitím sensitometrických vlastností negativní suroviny.

Obsah kurzu

Téma :

1.OBECNÝ ÚVOD PŘEDMĚTU ZASVĚTLOVÁNÍ II. Program a cíl před

nášek, konzultací a praktických cvičení 2. ročníku.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ PROSTORU. Dekorace, rozmístění světelných zdrojů, světelná logika, světlo a herecká akce, použití barevných folií.
  2. ZÁKLADY SVĚTELNÉHO ŘEŠENÍ. Světelný plánek, zasvětlení de-

korace, typy a charakteristiky světelných zdrojů, mosty, filmové

a televizní žánry.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ VE FILMU A TELEVIZI. Některé rozdíly ve způso-

bu práce se světlem v souvislosti s natáčením záběrovou nebo

sekvenční technologií.

  1. SVĚTELNÁ KONSTRUKCE A BAREVNÉ TELEVIZNÍ SNÍMÁNÍ. Ba-

revné hodnocení scény, kostýmů a líčení v závislosti na světel-

ném řešení. Osvětlení při trikovém snímání na modrou složku (

(klíčování).

  1. SVĚTELNÁ ÚPRAVA REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ. Dosvícení reálu,

práce s reálnými zdroji světla, vhodná svítidla a pomůcky, ba-

revné folie.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ V EXTERIERU - DEN. Charakter světla v exterie-

ru, úprava světelného kontrastu, typ lamp, odrazné desky.

  1. osvětlování podvečeru a nocí v exteriéru charakter nočního světla a rozdíl od denního,zvláštnosti svícení podvečer,svítání.

9.zvláštní světelné atmosfery:plameny,louč,svíčka,světlo v autě/den ,noc/,americká noc,televizní obrazovka počítače,blesky v exteriéru,v interiéru a pod.

barevné folie na lampy

Seminář přímo navazuje na Osvětlování 3. Důraz je kladen na technické zvládnutí práce se světlem s důrazem na přípravu a realizaci oborového cvičení Nůž Anticorro. Paralelně je probírána stejná problematika při tvorbě elektronického obrazu s určitými modifikacemi vyplývajícími z odlišnosti záznamového media.

Doporučená nebo povinná literatura

Golovňa: Světlo v kameramanském umění

Goldovskij: Světlo a technika ve filmu

Lampy:Tovární prospekty

Folie: Tovární prospekty

Technický přehled svět. zdrojů

Molle Richardson

Jan Šmok:Úvod do snímkové techniky

Hodnoticí metody a kritéria

Vyuka probíhá formou teoretických přednášek, které jsou spojeny s prezentací televizních a filmo-

vých děl přednášejícího nebo jiných kameramanů. Na těchto praktických ukázkách je prezentována přednášená látka. Klasifikovaný zápočet je hodnocením studenta jak si osvojil teoretickou látku a jak ji dokázal uplatnit v praktických cvičeních Záběry v atelieru , Nůž anticorro,

včetně kvality vyhotovení protokolu cvičení Záběry v atelieru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů