Seminář kameramanské tvorby 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SK3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek JÍCHA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek JÍCHA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

rozvíjení znalostí z prvého ročníku

Forma studia

rozvíjení témat probíraných v 1.ročníku, formou dialogu s ukázkami. Hlavním obsahem je příprava a realizace oborového cvičení Metro.

Předpoklady a další požadavky

absolvování prvého ročníku

Obsah kurzu

Popis předmětu

Teoretická část navazuje a rozvíjí tematiky probírané na semináři FILMOVÝ OBRAZ z prvého ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti atributů tvorby filmového obrazu v oblasti kompozice obrazu, osvětlování, obrazové a střihové skladby obrazu, exponometrie, dynamiky obrazu, stylového řešení filmového obrazu. V obecnější rovině pak tvorbu technického scénáře či využití technických prostředků používaných pro tvorbu filmového obrazu. Součástí semináře jsou i ukázky různých stylů obrazových řešení s využitím promítaných filmů v oboru dokumentární i inscenované, hrané kinematografie. Důležitou součástí semináře jsou rozbory filmových prací formou ústní i písemnou. Dále jsou rozebírány praktické práce samotných posluchačů i konzultační činnost na náměty posluchačů nad problémy, které řeší při jiných praktických cvičeních.

Úkoly

Seminární výuka je zaměřena i na konzultace, přípravu a realizaci klauzurní praktické filmové práce METRO, kterou posluchači realizují samostatně jako oborové cvičení. Náročná profesní technická realizace i nutnost kompletní samostatné autorské práce klade na posluchače vysoké požadavky a ověřuje všechny dosud nabyté znalosti z tvorby filmového obrazu i schopnosti filmové univerzality v oblasti filmové tvorby.

Obsah jednotlivých seminářů nelze definovat exaktně, záleží na momentální potřebě a zájmu posluchačů, které vyplývají z jejich otázek a konzultací k danému či jinému profesnímu tématu či cvičení. Hlavně se jedná o konzultace ke cvičením MALÁ ETUDA a VELKÁ HRANÁ ETUDA

Obsah seminářů

?Seznámení s obsahem semináře. Vysvětlení cíle cvičení METRO. Zadání a příprava scénářů na toto oborové cvičení. Zadání exposiční zkoušky filmového materiálu. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

?Práce na scénářích METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce

?Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Vyhodnocení kamerové a exposiční zkoušky. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

?Konzultace scénářů METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce. Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

?Konzultace scénářů METRO. Rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce. Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Konzultace scénářů METRO. Obraz v hraném a dokumentárním filmu ve vztahu k námětu. Stylová jednota obrazového řešení, ukázky VHS.Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace event. denních prací METRO, event. ještě konzultace scénářů. Styly obrazového řešení, promítání VHS. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Styly obrazového řešení filmů s rozbory ukázek. Nestandardní frekvence snímání, ostrost a neostrost jako stylové řešení. Styly obrazového řešení, promítání VHS, diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace. denních prací METRO. Promítnutí filmové či TV ukázky

k písemnému rozboru, který je zadán do dalšího semináře. Diskuse k tématu i

k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace denních prací METRO. Stylové řešení filmového obrazu na základě projekce filmové práce dodané posluchači. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace denních prací METRO. Subjektivní a objektivní kamera ve

vztahu k hranému a dokumentárnímu filmu. Diskuse k tématu i k jiným profesním

problémům

?Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO.

Konzultace nad jinými oborovými či společnými cvičeními. Diskuse k tématu i

k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO.

Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Doporučená nebo povinná literatura

Cinematographer manual

Američan Cinematographer

Film a filmová technika - SNTL 1974

J. Kališ: Filmové dramatické formy II

K. Fuxjager: Vztah mezi filmovým žánrem a jeho obrazovým řešením - dipl. práce 1999

Hodnoticí metody a kritéria

účast, aktivita při přípravě filmového cvičení, dodržování termínů v přípravě i realizaci cvičení.

Poznámka

výuka hybridně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 230
Sborovna KK

(Lažanský palác)
JÍCHA M.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Marek JÍCHA Sborovna KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů