Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - film a televize (M.A.)

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203SFE* Scénografie - film a televize
ZK-9-8T
ZK-9-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
38
203TFT* Teorie filmové a televizní scénografie
ZK-4-3T
ZK-4-3T
ZK-4-3T
ZK-4-3T
16
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty
203DSF* Dějiny scénografie
Z-6-3T
Z-6-3T
Z-6-3T
Z-6-3T
24
203DFT1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203KML* Kresba a malba
Z-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
9
203RRF* Realizační praxe
Z-2-60S
Z-2-60S
Z-3-60S
Z-4-60S
11
203VPA1 Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1
ZK-2-
2
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
Z-2-3T
2
Minimální počet kreditů 49
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
203FTMD Dějiny filmu V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
203FTM3 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 5
Volitelné předměty
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

obor scénografie

Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů