Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - film a televize (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie - film a televize
 
203SFE3 ZK 10 8T 203SFE4 ZK 10 8T
Teorie filmové a televizní scénografie
 
203TFT3 ZK 4 3T 203TFT4 ZK 4 3T
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Povinné předměty
Dějiny scénografie
 
203DSF3 Z 6 3T 203DSF4 Z 6 3T
Diplomní seminář 1 203DFT1 Z 1 1T
Kresba a malba 203KML3 ZK 3 4T
Realizační praxe
 
203RRF3 Z 3 60S 203RRF4 Z 4 60S
Minimální počet kreditů za semestr 13 10
Povinně volitelné předměty
Dějiny filmu V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 2 předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 1 předmět
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

obor scénografie

Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry