Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - film a televize (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie - film a televize
 
203SFE1 ZK 9 8T 203SFE2 ZK 9 8T
Teorie filmové a televizní scénografie
 
203TFT1 ZK 4 3T 203TFT2 ZK 4 3T
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Povinné předměty
Dějiny scénografie
 
203DSF1 Z 6 3T 203DSF2 Z 6 3T
Kresba a malba 203KML1 Z 3 4T 203KML2 ZK 3 4T
Realizační praxe
 
203RRF1 Z 2 60S 203RRF2 Z 2 60S
Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1 203VPA1 ZK 2
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 201VTZ1 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny filmu V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 2 předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 1 předmět
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

obor scénografie

Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry