Povinně volitelné předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
304DFF2 Dramatické filmové formy 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
304SK1 Seminář kameramanské tvorby 1
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
304SK2 Seminář kameramanské tvorby 2
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
304SK3 Seminář kameramanské tvorby 3 česky Út
14:00–15:35
Sborovna KK
Z 1 2T Zapsat
304SK4 Seminář kameramanské tvorby 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
304SK5 Seminář kameramanské tvorby 5 česky Út
10:40–12:15
Sborovna KK
Z 1 2T Zapsat
304SK6 Seminář kameramanské tvorby 6
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2T Zapsat
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán