Zjednodušený studijní plán Scénografie - film a televize (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
203DSF1 Dějiny scénografie 1 Z 6
203KML1 Kresba a malba 1 Z 3
203RRF1 Realizační praxe 1 Z 2
203SFE1 Scénografie - film a televize 1 ZK 9
203TFT1 Teorie filmové a televizní scénografie 1 ZK 4
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
203DSF2 Dějiny scénografie 2 Z 6
203KML2 Kresba a malba 2 ZK 3
203RRF2 Realizační praxe 2 Z 2
203SFE2 Scénografie - film a televize 2 ZK 9
203TFT2 Teorie filmové a televizní scénografie 2 ZK 4
203VPA1 Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSF3 Dějiny scénografie 3 Z 6
203DFT1 Diplomní seminář 1 Z 1
203KML3 Kresba a malba 3 ZK 3
203RRF3 Realizační praxe 3 Z 3
203SFE3 Scénografie - film a televize 3 ZK 10
203TFT3 Teorie filmové a televizní scénografie 3 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSF4 Dějiny scénografie 4 Z 6
203RRF4 Realizační praxe 4 Z 4
203SFE4 Scénografie - film a televize 4 ZK 10
203TFT4 Teorie filmové a televizní scénografie 4 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60