Zjednodušený studijní plán Scénografie - film a televize (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
203DSF1 Dějiny scénografie 1 Z 6
203KML1 Kresba a malba 1 Z 3
203RRF1 Realizační praxe 1 Z 2
203SFE1 Scénografie - film a televize 1 ZK 9
203TFT1 Teorie filmové a televizní scénografie 1 ZK 4
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
① Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
203DSF2 Dějiny scénografie 2 Z 6
203KML2 Kresba a malba 2 ZK 3
203RRF2 Realizační praxe 2 Z 2
203SFE2 Scénografie - film a televize 2 ZK 9
203TFT2 Teorie filmové a televizní scénografie 2 ZK 4
203VPA1 Výtvarná připrava ateliérového cvičení 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
① Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSF3 Dějiny scénografie 3 Z 6
203DFT1 Diplomní seminář 1 Z 1
203KML3 Kresba a malba 3 ZK 3
203RRF3 Realizační praxe 3 Z 3
203SFE3 Scénografie - film a televize 3 ZK 10
203TFT3 Teorie filmové a televizní scénografie 3 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
① Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSF4 Dějiny scénografie 4 Z 6
203RRF4 Realizační praxe 4 Z 4
203SFE4 Scénografie - film a televize 4 ZK 10
203TFT4 Teorie filmové a televizní scénografie 4 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny filmu
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
① Dějiny filmu [203FTMD]

Vybrat nejméně jeden předmět z nabídky FAMU na dva semestry

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60