Teorie filmové a televizní scénografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203TFT4 ZK 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii.
 2. Seznámení posluchače s historií a vývojem filmové scénografie.
 3. Na příkladech české a světové filmové tvorby, prezentovat práci scénografa s různými tématy a v různých podmínkách.

Forma studia

Semináře, projekce filmů a jejich rozbory z hlediska práce filmového scénografa.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost historie čekého a světového filmu.
 2. Obecná znalost teoretických studií o filmové tvorbě.
 3. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Filmová scénografie je obor, který se zabývá výtvarným řešením filmového díla, scénograf je významním článkem tvůrčího týmu filmu.

 1. Historie filmové scénografie.
 2. Nástroje filmové scénografie.
 3. Definice filmového záběru.
 4. Struktura práce filmového scénografa.
 5. Týmová práce na audiovizualním díle.

Doporučená nebo povinná literatura

Production Design and Art Direction, Peter Ettedgui, Roto Vision SA 1998, San Francisco, USA

If It's Purple Someone's Gonna Die, Patti Bellantoni, Focal Press 2005, Oxford, UK

The Visual story, Bruce A Block, Elsevier 2008, Oxford, UK

By Design, Vincent LoBrutto, Praeger Publishers 1992, USA

Designing Film, Toni Ludi, Bertz and Fischer Verlag Berlin, 2010, Germany

Designs the Movies, Ken Adam, Thames and Hudson, London 2008, UK

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na účasti na přednáškách a seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů