Seminář kameramanské tvorby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SK4 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

rozvíjení znalostí z prvého ročníku

Forma studia

rozvíjení témat probíraných v 1.ročníku, formou dialogu s ukázkami. Hlavním obsahem jsou dokončovací práce na cvičení Metro.

Předpoklady a další požadavky

absolvování prvého ročníku

Obsah kurzu

Popis předmětu

Teoretická část navazuje a rozvíjí tematiky probírané na semináři FILMOVÝ OBRAZ z prvého ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti atributů tvorby filmového obrazu v oblasti kompozice obrazu, osvětlování, obrazové a střihové skladby obrazu, exponometrie, dynamiky obrazu, stylového řešení filmového obrazu. V obecnější rovině pak tvorbu technického scénáře či využití technických prostředků používaných pro tvorbu filmového obrazu. Součástí semináře jsou i ukázky různých stylů obrazových řešení s využitím promítaných filmů v oboru dokumentární i inscenované, hrané kinematografie. Důležitou součástí semináře jsou rozbory filmových prací formou ústní i písemnou. Dále jsou rozebírány praktické práce samotných posluchačů i konzultační činnost na náměty posluchačů nad problémy, které řeší při jiných praktických cvičeních.

Úkoly

Seminární výuka je zaměřena i na konzultace, přípravu a realizaci klauzurní praktické filmové práce METRO, kterou posluchači realizují samostatně jako oborové cvičení. Náročná profesní technická realizace i nutnost kompletní samostatné autorské práce klade na posluchače vysoké požadavky a ověřuje všechny dosud nabyté znalosti z tvorby filmového obrazu i schopnosti filmové univerzality v oblasti filmové tvorby.

Obsah jednotlivých seminářů nelze definovat exaktně, záleží na momentální potřebě a zájmu posluchačů, které vyplývají z jejich otázek a konzultací k danému či jinému profesnímu tématu či cvičení. Hlavně se jedná o konzultace ke cvičením MALÁ ETUDA a VELKÁ HRANÁ ETUDA

Obsah seminářů

?Seznámení s obsahem semináře. Vysvětlení cíle cvičení METRO. Zadání a příprava scénářů na toto oborové cvičení. Zadání exposiční zkoušky filmového materiálu. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

?Práce na scénářích METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce

?Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Vyhodnocení kamerové a exposiční zkoušky. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

?Konzultace scénářů METRO. Obrazový styl, rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce. Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům.

?Konzultace scénářů METRO. Rozbory stylů filmového obrazu na základě videoprojekce. Projekce a konzultace oborových cvičení posluchačů z prvého ročníku. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Konzultace scénářů METRO. Obraz v hraném a dokumentárním filmu ve vztahu k námětu. Stylová jednota obrazového řešení, ukázky VHS.Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace event. denních prací METRO, event. ještě konzultace scénářů. Styly obrazového řešení, promítání VHS. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Styly obrazového řešení filmů s rozbory ukázek. Nestandardní frekvence snímání, ostrost a neostrost jako stylové řešení. Styly obrazového řešení, promítání VHS, diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace. denních prací METRO. Promítnutí filmové či TV ukázky

k písemnému rozboru, který je zadán do dalšího semináře. Diskuse k tématu i

k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace denních prací METRO. Stylové řešení filmového obrazu na základě projekce filmové práce dodané posluchači. Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace denních prací METRO. Subjektivní a objektivní kamera ve

vztahu k hranému a dokumentárnímu filmu. Diskuse k tématu i k jiným profesním

problémům

?Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO.

Konzultace nad jinými oborovými či společnými cvičeními. Diskuse k tématu i

k jiným profesním problémům

?Projekce a konzultace event. denních prací či hrubého sestřihu cvičení METRO.

Diskuse k tématu i k jiným profesním problémům

Doporučená nebo povinná literatura

Všechna dostupná literatura z oblasti filmu a televize.

Odborné časopisy: Camera, Cinema, American Cinematografer

Sledování filmů z oblasti domácí i světové produkce, rozbory filmů, diskuse

Hodnoticí metody a kritéria

účast, aktivita při přípravě filmového cvičení, dodržování termínů v přípravě i realizaci cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů