TV snímací postupy a praxe 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TVSP1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin ČECH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČECH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je teoretická příprava na autorské zvládnutí dramatického díla televizními technologiemi v celé škále možností, které tyto technologie přináší

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga zakončené Seznamovacím TV cvičení v ateliéru FAMU.

Předpoklady a další požadavky

----------

Obsah kurzu

Přednáška týkající se dramatické televizní tvorby doplňuje seminář TV tvorby teoretickým doplněním dané tematiky. Charakterizuje pojem televizní dramatická tvorba a rozděluje ji na jednotlivé druhy dle specifikace, stopáže, námětu, či způsobu záznamu. Osvětluje důležitost přípravného období, zabývá se jednotlivými etapami tohoto období, od inspirace literárním scénářem, obrazově režijní koncepcí a spoluprácí kameramana na tvorbě technického scénáře. Podrobně se probírá období realizační, pozornost je věnována velkým možnostem v postprodukční fázi.

Součástí přednášek jsou dvě exkurze do České televize, kde se posluchači mimo jiné seznámí s televizním vysílání, s provozem televizním studií, především moderních HD studií KH 1 a KH 2 včetně obrazové a zvukové režie. Prohlídnou si studiové kamery i pohybovou techniku a největší HD přenosový vůz s odborným výkladem. Účastní se natáčení TV pořadu . Budou mít možnost vyzkoušet si „číslování“ materiálu na baselight i starších Da Vinci atd.

Návrh jednotlivých přednáškových okruhů:

  1. Seznámení s obsahem výuky jednotlivých hodin seminářů a její problematika
  2. Historie televizní techniky a TV snímání ve světě
  3. Historie televizní techniky a TV snímání u nás (s ohledem na Českou televizi), projekce dokumentárního filmu o vzniku televize
  4. Vizualizace literární dramatické předlohy do technického scénáře, potřebná úzká spolupráce mezi režisérem a kameramanem.

5.Zásadní význam architekta na obrazovém účinu díla, výběr prostředí, půdorys navržené dekorace, barevnost, zařízení nábytkem, snímací možnosti, práce s půdorysem při vytváření technického scénáře.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

J. Šafránek: Televise – 1947 /kniha nebo scan/

M. Zelina:Teorie střihové skladby a její postavení v audiovizuální tvorbě 2010 /dipl.pr./

P. Vejslík: Postprodukční digitální trikové a korekční zpracování obrazu /dipl.pr./

M. Diviš: HDTV a další systémy elektronického záznamu obrazu /dipl.pr./

J. Pešek: Základní principy televize a magnetického záznamu.1989 /skripta/

J. Hojtaš: Současná snímací televizní technika a její využití v tvůrčí praxi. /dipl.pr./

S. Milaszewski: Digitalizace filmového obrazu pro účely postprodukce. /dipl. pr./

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Účast v diskusi a na přednáškách: 70%

Odevzdání průběžně zadaných úkolů: 20%

Odevzdání závěrečné seminární práce: 10%

Poznámka

výuka distančně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 221
Učebna osvětlování č. 221

(Lažanský palác)
ČECH M.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Martin ČECH Učebna osvětlování č. 221
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů