Zjednodušený studijní plán Kamera - bakalář-1920-1ročník

Katedra kamery

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Kamera

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
304AP1 Asistentská praxe 1 Z 1
304DVK2 Da Vinci v kameramanské praxi 2 Z 1
304DOKS Dokumentární studie Z 2
304FO2 Filmový obraz 2 ZK 1
304KLZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 3
304KOLS Kolorimetrie a snímání barevného obrazu ZK 2
304KBAK1 Kolorování na barevném korektoru 1 Z 1
304KAP2 Kresebné analýzy prostoru 2 Z 1
304NCS Nestříhané cvičení - Story Z 1
304OP1 Optika 1 ZK 2
304OSV2 Osvětlování 2 Z 1
304POP Postup práce Z 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
304SC Seminář Continuita Z 1
304SK2 Seminář kameramanské tvorby 2 Z 1
304SEZN Seznámení Z 2
304SM Směry Z 1
304TF2 Teorie fotoprocesu 2 ZK 1
304TCH2 TCH 2 - čb měření - TCH FOT Z 1
304VDT Výpočetní a digitální technika Z 1
304ZKP2 Základy kameramanské praxe 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 33
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
304FIL1 Filmová laboratoř 1 ZK 2
304KR1 Kameraman a režisér 1 Z 1
304KDF1 Kamera v dokumentárním filmu 1 Z 1
304OSV3 Osvětlování 3 Z 2
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 Z 2
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
304SK3 Seminář kameramanské tvorby 3 Z 1
304SSC1 Seminář společných cvičení 1 Z 1
304STVC Seznamovací TV cvičení Z 1
304TCH3 TCH 3 - měření jasoměrem, TCH 4 - měření luxmetrem Z 1
304TVSP1 TV snímací postupy a praxe 1 ZK 2
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 Z 1
304ZA Záběry v ateliéru Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AP2 Asistentská praxe 2 Z 1
304BP Barevný proces ZK 2
304DW1 Digitální workflow 1 Z 2
304KDF2 Kamera v dokumentárním filmu 2 Z 1
304KLZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
304MT Metro Z 2
304NUA Nůž anticorro Z 3
304OSV4 Osvětlování 4 ZK 2
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 Z 2
304SK4 Seminář kameramanské tvorby 4 Z 1
304SSC2 Seminář společných cvičení 2 Z 1
304SCB1 Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku 1 Z 6
304SPO Sport Z 2
304TCH TCH - barevná senzitometrie Z 1
304TVSP2 TV snímací postupy a praxe 2 ZK 1
304TSR1 TV snímání a reprodukce 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 32
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304BK1 Barevná kinematografie 1 Z 1
304KOPRO1 Kameramanské oborové projekce 1 Z 2
304KDF3 Kamera v dokumentárním filmu 3 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
304SK5 Seminář kameramanské tvorby 5 Z 1
304SSC3 Seminář společných cvičení 3 Z 1
304SKHF Světlotonální koncepce hraného filmu Z 1
304TSR2 TV snímání a reprodukce 2 ZK 2
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 ZK 2
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 15
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AP3 Asistentská praxe 3 Z 1
304BK2 Barevná kinematografie 2 Z 1
304DVK3 Da Vinci v kameramanské praxi 3 Z 1
304DTVF Dramatické TV formy Z 1
304KOPRO2 Kameramanské oborové projekce 2 Z 2
304KO Kamera - oko Z 1
304KDF4 Kamera v dokumentárním filmu 4 Z 1
304KBAK2 Kolorování na barevném korektoru 2 Z 1
304ZTT Komisionální zkouška z techniky a technologie ZK 3
304PORL Portrét - letopis Z 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
304SK6 Seminář kameramanské tvorby 6 Z 1
304SSC4 Seminář společných cvičení 4 Z 1
304SEN Sen ZK 2
304SCB2 Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku 2 Z 6
304SVT Světlotonalita Z 2
304TCHP TCH - početní Z 1
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60