Komisionální zkouška z techniky a technologie

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ZTT zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zopakovat znalosti z technicko-technologických předmětů bakalářského studia na oboru kamera.

Forma studia

Komisionální zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování všech předmětů a cvičení z oblasti filmové a TV techniky.

Obsah kurzu

-

Doporučená nebo povinná literatura

Viz jednotlivé technicko-technologické předměty v 1.-3. ročníku

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušku student absolvuje úspěšným zodpovězením tří otázek z techniky a technologie před odbornou komisí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů