Osvětlování 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSV3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Josef ŠPELDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef ŠPELDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v atelieru a v reálu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost všech typů světelných zdrojů a jejich vlastnosti. Ovládnutí vytvoření světlotonálního řešení obrazu s využitím sensitometrických vlastností negativní suroviny.

Obsah kurzu

Předmět 2. ročníku katedry kamery OSVĚTLOVÁNÍ 3 navazuje a do hloubky rozvíjí předmět OSVĚTLOVÁNÍ I a 2 z prvního ročníku. Formou přednášek, konzultací a rozborem vybraných filmových a televizních děl se posluchač seznamuje s obecnou problematikou funkce a účinu světla jako základního výrazového prostředku kameramana. Důraz je kladen na technické zvládnutí práce se světlem, která v sobě zahrnuje vlastnosti filmové suroviny, exponometrii, vlastnosti a charakteristiky různých světelných zdrojů, fotografickou kvalitu dekorace, kostýmů a líčení, vlastní a jedinečný názor na světlotonální atmosféru a z toho vyplývající vytvoření světelné konstrukce. Paralelně je probírána stejná problematika při tvorbě elektronického obrazu s určitými modifikacemi vyplývajícími z odlišnosti záznamového media.

Nabyté teoretické znalosti si posluchač ověřuje praktickým oborovým cvičením ZÁBĚRY v ATELIERU I a II a hlavně atelierovou scénkou Nůž ANTICORRO.

Natáčení těchto dvou cvičení předchází společně natočený a vyhodnocený test použitého negativního materiálu, který spočívá v naexponování standartní tabulky a tabulky 18 % šedé.Dále společné natočení sedícího modelu před určitým pozadím, zasvětleného různými předem určenými světelnými úrovněmi a vyhodnocení v projekci při kopírování jedním optimálním kopírovacím číslem .

TÉMATA PŘEDNÁŠEK :

1.OBECNÝ ÚVOD PŘEDMĚTU OSVĚTLOVÁNÍ 3

Program a cíl přednášek, konzultací a praktických cvičení 2. ročníku .

2.OSVĚTLOVÁNÍ PROSTORU

Dekorace , rozmístění světelných zdrojů , světelná logika , světlo a herecká akce .

  1. ZÁKLADY SVĚTELNÉHO ŘEŠENÍ

Světelný plánek, zasvětlení dekorace , typy a charakteristiky světelných zdrojů ,

mosty , televizní teleskopy , různé žánry .

  1. OSVĚTLOVÁNÍ VE FILMU A TELEVIZI

Některé rozdíly ve způsobu práce se světlem v souvislosti s natáčením záběronou

nebo sekvenční technologií .

  1. SVĚTELNÁ KONSTRUKCE A BAREVNÉ TELEVIZNÍ SNÍMÁNÍ

Barevné hodnocení scény , kostýmů a líčení v závislosti na světelném řešení .

Barevné folie. Osvětlení při trikovém snímání .Klíčování .

Doporučená nebo povinná literatura

Golovňa: Světlo v kameramanském umění

Goldovskij: Světlo a technika ve filmu

Lampy: Tovární prospekty

Folie: Tovární prospekty

Folie: Technický přehled svět. zdrojů

Folie: Molle Richardson

Jan Šmok: Úvod do snímkové techniky

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za aktivní účast na semínářích min. 80 % .

Podmínka pro udělení zápočtu :

Odevzdání protokolu Záběry v ateliéru 1 v určeném termínu .

Poznámka

výuka prezenčně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
FUXJÄGER K.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Klaus FUXJÄGER Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů