Osvětlování 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSV3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Josef ŠPELDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef ŠPELDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v atelieru a v reálu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost všech typů světelných zdrojů a jejich vlastnosti. Ovládnutí vytvoření světlotonálního řešení obrazu s využitím sensitometrických vlastností negativní suroviny.

Obsah kurzu

Předmět 2. ročníku katedry kamery OSVĚTLOVÁNÍ 3 navazuje a do hloubky rozvíjí předmět OSVĚTLOVÁNÍ I a 2 z prvního ročníku. Formou přednášek, konzultací a rozborem vybraných filmových a televizních děl se posluchač seznamuje s obecnou problematikou funkce a účinu světla jako základního výrazového prostředku kameramana. Důraz je kladen na technické zvládnutí práce se světlem, která v sobě zahrnuje vlastnosti filmové suroviny, exponometrii, vlastnosti a charakteristiky různých světelných zdrojů, fotografickou kvalitu dekorace, kostýmů a líčení, vlastní a jedinečný názor na světlotonální atmosféru a z toho vyplývající vytvoření světelné konstrukce. Paralelně je probírána stejná problematika při tvorbě elektronického obrazu s určitými modifikacemi vyplývajícími z odlišnosti záznamového media.

Nabyté teoretické znalosti si posluchač ověřuje praktickým oborovým cvičením ZÁBĚRY v ATELIERU I a II a hlavně atelierovou scénkou Nůž ANTICORRO.

Natáčení těchto dvou cvičení předchází společně natočený a vyhodnocený test použitého negativního materiálu, který spočívá v naexponování standartní tabulky a tabulky 18 % šedé.Dále společné natočení sedícího modelu před určitým pozadím, zasvětleného různými předem určenými světelnými úrovněmi a vyhodnocení v projekci při kopírování jedním optimálním kopírovacím číslem .

TÉMATA PŘEDNÁŠEK :

1.OBECNÝ ÚVOD PŘEDMĚTU OSVĚTLOVÁNÍ 3

Program a cíl přednášek, konzultací a praktických cvičení 2. ročníku .

2.OSVĚTLOVÁNÍ PROSTORU

Dekorace , rozmístění světelných zdrojů , světelná logika , světlo a herecká akce .

  1. ZÁKLADY SVĚTELNÉHO ŘEŠENÍ

Světelný plánek, zasvětlení dekorace , typy a charakteristiky světelných zdrojů ,

mosty , televizní teleskopy , různé žánry .

  1. OSVĚTLOVÁNÍ VE FILMU A TELEVIZI

Některé rozdíly ve způsobu práce se světlem v souvislosti s natáčením záběronou

nebo sekvenční technologií .

  1. SVĚTELNÁ KONSTRUKCE A BAREVNÉ TELEVIZNÍ SNÍMÁNÍ

Barevné hodnocení scény , kostýmů a líčení v závislosti na světelném řešení .

Barevné folie. Osvětlení při trikovém snímání .Klíčování .

Doporučená nebo povinná literatura

Golovňa: Světlo v kameramanském umění

Goldovskij: Světlo a technika ve filmu

Lampy: Tovární prospekty

Folie: Tovární prospekty

Folie: Technický přehled svět. zdrojů

Folie: Molle Richardson

Jan Šmok: Úvod do snímkové techniky

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za aktivní účast na semínářích min. 80 % .

Podmínka pro udělení zápočtu :

Odevzdání protokolu Záběry v ateliéru 1 v určeném termínu .

Poznámka

výuka prezenčně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 221
Učebna osvětlování č. 221

(Lažanský palác)
ŠPELDA J.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Josef ŠPELDA Učebna osvětlování č. 221
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů