Osvětlování 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSV3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Josef ŠPELDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef ŠPELDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v atelieru a v reálu.

Forma studia

Osvětlování 3 navazuje a do hloubky rozvíjí předmět Osvětlování 1 a 2 z 1. ročníku. Formou přednášek, konzultací a rozborem vybraných filmových nebo televizních děl se posluchač seznamuje s obecnou problematikou funkce a účinu světla jakožto základního výrazového prostředku kameramana.

Přednášky v rozsahu předmětu Osvětlování II doplněné praktickými ukázkami z filmových a televizních děl. Společně celý ročník natáčí pod vedením pedagoga expoziční a tonální test negativního materiálu Kodak 5222 jako praktickou přípravu před natáčením cvičení Záběry v

atelieru a Nůž anticorro. Současně probíhají individuelní konzultace týkající se uvedených prak-

tických cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Znalost všech typů světelných zdrojů a jejich vlastnosti. Ovládnutí vytvoření světlotonálního řešení obrazu s využitím sensitometrických vlastností negativní suroviny.

Obsah kurzu

Předmět 2. ročníku katedry kamery OSVĚTLOVÁNÍ II navazuje a do hloubky rozvíjí předmět OSVĚTLOVÁNÍ I. z 1. ročníku. Formou přednášek, konzultací a rozborem vybraných filmových nebo televizních děl se posluchač seznamuje s obecnou problematikou funkce a účinu světla jakožto základního výrazového prostředku kameramana. Důraz je kladen na technické zvládnutí práce se světlem, která v sobě zahrnuje vlastnosti filmové suroviny, exponometrii, vlastnosti a charakteristiky různých světelných zdrojů, fotografickou kvalitu dekorace, kostýmů a líčení, vlastní a jedinečný názor na světlotonální atmosféru a z toho vyplývající vytvoření světelné konstrukce.Paralelně je probírána stejná problematika při tvorbě elektronického obrazu s určitými modifikacemi vyplývajícími z odlišnosti záznamového media. Nabyté teoretické znalosti si posluchač ověřuje praktickým oborovým cvičením ZÁBĚRY V ATELIERU, a hlavně atelierovou scénkou NUŽ ANTICORRO. Natáčení těchto dvou praktických cvičení předchází společně natočený a vyhodnocený test použitého neg. materiálu, který spočívá v naexponování standartních tabulek a expozičního modulátoru 35 mm FAMU. Dále společné natočení sedícího modelu před urcitým pozadím , zasvětleného různými předem určenými světelnými úrovněmi a vyhodnocení v projekci při kopírování jedním optimálním kopírovacím číslem.

Téma :

1.OBECNÝ ÚVOD PŘEDMĚTU ZASVĚTLOVÁNÍ II. Program a cíl před

nášek, konzultací a praktických cvičení 2. ročníku.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ PROSTORU. Dekorace, rozmístění světelných zdrojů, světelná logika, světlo a herecká akce, použití barevných folií.
  2. ZÁKLADY SVĚTELNÉHO ŘEŠENÍ. Světelný plánek, zasvětlení de-

korace, typy a charakteristiky světelných zdrojů, mosty, filmové

a televizní žánry.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ VE FILMU A TELEVIZI. Některé rozdíly ve způso-

bu práce se světlem v souvislosti s natáčením záběrovou nebo

sekvenční technologií.

  1. SVĚTELNÁ KONSTRUKCE A BAREVNÉ TELEVIZNÍ SNÍMÁNÍ. Ba-

revné hodnocení scény, kostýmů a líčení v závislosti na světel-

ném řešení. Osvětlení při trikovém snímání na modrou složku (

(klíčování).

  1. SVĚTELNÁ ÚPRAVA REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ. Dosvícení reálu,

práce s reálnými zdroji světla, vhodná svítidla a pomůcky, ba-

revné folie.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ V EXTERIERU - DEN. Charakter světla v exterie-

ru, úprava světelného kontrastu, typ lamp, odrazné desky.

  1. osvětlování podvečeru a nocí v exteriéru charakter nočního světla a rozdíl od denního,zvláštnosti svícení podvečer,svítání.

9.zvláštní světelné atmosfery:plameny,louč,svíčka,světlo v autě/den ,noc/,americká noc,televizní obrazovka počítače,blesky v exteriéru,v interiéru a pod.

barevné folie na lampy

Doporučená nebo povinná literatura

Golovňa: Světlo v kameramanském umění

Goldovskij: Světlo a technika ve filmu

Lampy: Tovární prospekty

Folie: Tovární prospekty

Folie: Technický přehled svět. zdrojů

Folie: Molle Richardson

Jan Šmok: Úvod do snímkové techniky

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za aktivní účast v seminářích a dokonalou přípravu cvičení Záběry v atelieru a Nůž Anticorro.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠPELDA J.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Josef ŠPELDA Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů