Seminář kameramanské tvorby 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SK5 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš SYSEL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš SYSEL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

připravit posluchače pro práci filmového kameramana

Forma studia

Vjem filmových děl v kvalitní promítací sini a jejich obrazová anylýza v následných lekcích v učebně.

Předpoklady a další požadavky

Vybraný soubor kinematografických děl z hlediska kameramanské tvorby relevantních

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na rozbory kameramanských děl s hlediska hodnocení jejich vizuálních forem z aspektu podpory principiálních myšlenek závažných filmů.

Důležitou součástí semináře je studium vztahu mezi profesí režie a kamery. Zvláštní pozornost je věnována procesu akceptace scénáře, uchopení jeho inspiračních hodnot pro účel jeho vizualizace kameramanskými prostředky.

Ilustračním i studijním materiálem jsou díla světové kinematografie, prezentovaná jak v seminárním čase, tak i v čase školních projekcí, pokud jde o díla z hlediska shora uvedeného aspektu relevantní. Soubor filmů nachází vodítko v právě vydané publikaci „Making Pictures“ a je aktualizován dostupnými novinkami. Souběžně je diskutován vývoj prostředků jak z oblasti snímací, tak i osvětlovací techniky. Látka je dokládána katalogovou dokumentací všech současných technických prostředků,

obohacována prezentacemi předních firem technické báze filmového průmyslu a oživována workshopy (Kodak).

Touto cestou probíhá příprava studentů jak na výkon jejich absolventských projektů, jejichž individuální pedagogické vedení tvoří další významnou položku semináře, tak i jejich příprava na vstup do profesionálního života.

Znalost hodnot dosažených kameramany v průběhu 20.století a jejich nezpochybnitelného odkazu pro budoucnost profese.

Přednášející: Prof. Mgr. Jaromír Šofr

Studenti zaměřují pozornost na vztahy mezi verbálním vyjádřením příběhu či poselství a jejich následným audiovizuálním artefaktem. Zvláštní důraz je kladen na kameramanskou dramaturgii, kdy myšlenka, poselství či smysl filmu je určující pro celkový vzhled filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

J.C. Carriere, Vyprávět příběh

P. Brook, Pohyblivý bod

J. Pallasmaa, The architecture of image

P. Ward, Picture composition

V. Storaro, Writing with Light

G. Millerson, Lighting for television and film

Making Picture, A century of eurpen Cinematography

D. Samuelson´s, Manual for Cinematographers

American Cinematographer Manual

Hodnoticí metody a kritéria

Prezence v projekční síni a ktivita v semináři.

Poznámka

výuka distančně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
SYSEL T.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Tomáš SYSEL Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů