Kolorování na barevném korektoru 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KBAK1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz navazuje na DaVinci v Kameramanské praxi. Studenti dále prohlubují znalosti práce v Davinci Resolve formou teoretických přednášek doplněných o praktické ukázky a testy a také na základě zkušeností získaných samostatnou prací při gradingu vlastních cvičení.

Témata:

1.Edit — Inspector — Transform, Cropping, Retime and Scaling

2.Priorita operací

3.Kopírování jednotlivých nódů i celých nodových struktur, verze

4.Dělený obraz pro srovnání korekcí

5.Aplikace LUT. Barevné korekce jednotlivých klipů, korekce celé časové osy.

6.Tracking, stabilizace

7.Křivky, (tonal, Hue vs. Hue, Hue vs. Sat., etc.)

8.Blanking, poměr stran

9.Tvorba LUT a export LUT

10.Interakce masek a klíčů, použití alfa kanálu v nodech, grading alfa kanálu

Výsledky učení

Studenti dále prohlubují znalosti práce v Davinci Resolve

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání kurzu je základní znalost DaVinci Resolve.

Literatura

Uživatelský manuál DaVinci

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na seminářích, aktivní účast na výuce, předvedení koloristické práce s použitím všech doposud získaných znalostí na libovolném vlastním cvičení.

Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je dokončení gradingu a export vlastního cvičení dle výběru studenta.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů