TCH 2 - čb měření - TCH FOT

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCH2 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je praktické seznámení práce s denzitometrem, měření hustot černobílého materiálu, grafické řešení základních úloh.

TCH FOT: cílem cvičení je praktické ověření reprodukčních možností procesu negativ-pozitiv.

Forma studia

Na základě zadaných senzitometrických testů studenti graficky znázorní reprodukční charakteristiku a provedou uložené úpravy kopírovacího procesu.

Předpoklady a další požadavky

Student si před cvičením zopakuje příslušnou látku z předmětu „Teoretické základy fotogafie“

Obsah kurzu

1/ Posluchač proměří tři klíny na negat. materiálu, vyvolané různou dobou. Vynese charakteristické křivky, určí strmosti a vynese křivku závislosti strmosti na vyvolávací době.

2/ Posluchač proměří klín na pozitivním materiálu. Vynese křivky negativu podle bodu 1/, křivku pozitivu podle bodu 2/ a sestrojí křivky kopií daných negativů na daný pozitiv tak, aby hodnota 0,1 nad závojem u každého negativu se kopírovala do hustoty 2,0 v pozitivu.

3/ Posluchač zvolí negativní klín, jehož gamma je nejbližší hodnotě 0,65, sestrojí jeho kopii podle bodu 2/ a kromě toho sestrojí křivky kopie, kopírované dvojnásobným a polovičním kopírovacím osvitem.

Pojetí cvičení: Posluchač si prostuduje příslušné části literatury /např. „Úvod do snímkové techniky“ vydání ČT 1970 str. 3-10 a str. 94-96/. Měření provádí ve dvojici, zpracování naměřených hodnot samostatně.

Technické provedení: Pedagog zapojí přístroj a vydá klíny, odevzdává se řádně vyplněný protokol a senzitografy. Termín cvičení vypisuje pedagog.

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav Urban: Základy senzitometrie

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se zpracování písemného protokolu spolu s grafickým znázorněním.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů