Kresebné analýzy prostoru 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KAP1 zápočet 1 21 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si osvojí základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

Forma studia

seminář, praktická kresebná cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou vyžadovány

Obsah kurzu

  1. základy perspektivního zobrazovaní
  2. lidská postava, její proporce a umístění v prostoru, orientace v prostoru při přípravě scénáře
  3. různá pojetí zobrazování prostoru a jejich emotivní účinky
  4. možnosti využití různých vizuálních přístupů k prostoru, aplikace v praxi při kresebné přípravě záběrů konkrétní filmové scény
  5. rytmus obrazové řeči, hudební rytmus a vzájemné vlivy ve filmu, aplikace v praxi v rámci kresebného cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Podkladem pro hodnocení je 5 odevzdaných výsledků kresebných cvičení na daná témata a alespoň 75 % účast na semináři

Poznámka

výuka prezenčně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů