Nestříhané cvičení - Story

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304NCS Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má možnost vyzkoušet si práci s kamerou, konkrétně střih přímo v kameře.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Znalost práce s kamerovou technikou

Obsah kurzu

Jednoduché, krátké cvičení pro studenty I. ročníku, které student realizuje samostatně ve všech profesích.

Zadání:

Posluchač natočí krátký příběh bez možnosti následného střihu. Záběry jsou promyšlené a natočené po důkladné přípravě - shootingboard, natáčecí plán. Student se snaží vystihnout podstatné dějové prvky s přihlédnutím ke směrům, rámování a střihové skladbě s akcentem na výtvarné a světelné řešení obrazu. Podmínkou pro zahájení výroby je schválený scénář a foto shootingboard vedoucím pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

----

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace cvičení. Zápočet bude udělen po předvední výsledné práce vedoucímu pedagogovi.

Poznámka

Cvičení není možné realizovat, pokud student neabsolvoval přednášky v rámci předmětu „Seminář Continuita“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů