Da Vinci v kameramanské praxi 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DVK2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace v oblasti gradingu související s prací kameramana.

Forma studia

Teoretický výklad spojený s okamžitou možností praktického vyzkoušení na zkušebních datech z různých zdrojů — scan negativu, RED RAW, ProRes, XDCAM apod.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání kurzu je všeobecná znalost digitální filmové technologie na úrovní přijímacích zkoušek. Základní znalost teorie barev a digitálního workflow výhodou.

Obsah kurzu

Úvod do problematiky gradingu v kontextu práce kameramana. Základy teorie barev, jejich reprezentace a míchání. Seznámení se softwarem DaVinci Resolve, praktické ukázky a testy. Základní workflow — import kamerových dat a střihové soupisky, grading a export finální export.

Témata:

1.Úvod do kolorování

2.Laboratoř digitální kinematografie — pravidla používání

3.Konfigurace pracoviště — počítač, úložiště, monitor pracovní plochy, referenční monitor.

4.Teorie barev — základní pojmy. Primární a sekundární barvy, aditivní a subtraktivní míchání, barevné modely (RGB, YUV, HLS)

5.Systém databází DaVinci Resolve

6.Nastavení projektu— Master Project Settings

7.Uživatelské prostředí DaVinci Resolve — Media, Edit, Color, Deliver.

8.Media — Import kamerových dat, nebo scanů, metadata, organizace materiálu.

9.Edit — Časová osa a její základy, video stopy, základní střihové nástroje, konforming

10.Tangent Element panel

11.Nodální struktura korekcí

12.Color — Primární korekce — nástroje, postupy.

13.Klíče a selekce, masky, animace pomocí keyframů

14.Základní postup korekce — primární a sekundární korekce,

15.Export, parametry exportu.

Doporučená nebo povinná literatura

Uživatelský manuál DaVinci

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na seminářích, aktivní účast na výuce, předvedení koloristické práce s použitím primárních korekcí ukázkových datech. Student dále předvede správné nastavení exportu pro požadovaný výstup.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů