Da Vinci v kameramanské praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DVK1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace v oblasti gradingu související s prací kameramana.

Forma studia

Teoretický výklad spojený s okamžitou možností praktického vyzkoušení na zkušebních datech z různých zdrojů — scan negativu, RED RAW, ProRes, XDCAM apod.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání kurzu je všeobecná znalost digitální filmové technologie na úrovní přijímacích zkoušek. Základní znalost teorie barev a digitálního workflow výhodou.

Obsah kurzu

Úvod do problematiky gradingu v kontextu práce kameramana. Základy teorie barev, jejich reprezentace a míchání. Seznámení se softwarem DaVinci Resolve, praktické ukázky a testy. Základní workflow — import kamerových dat a střihové soupisky, grading a export finální export.

Témata:

1.Úvod do kolorování

2.Laboratoř digitální kinematografie — pravidla používání

3.Konfigurace pracoviště — počítač, úložiště, monitor pracovní plochy, referenční monitor.

4.Teorie barev — základní pojmy. Primární a sekundární barvy, aditivní a subtraktivní míchání, barevné modely (RGB, YUV, HLS)

5.Systém databází DaVinci Resolve

6.Nastavení projektu— Master Project Settings

7.Uživatelské prostředí DaVinci Resolve — Media, Edit, Color, Deliver.

8.Media — Import kamerových dat, nebo scanů, metadata, organizace materiálu.

9.Edit — Časová osa a její základy, video stopy, základní střihové nástroje, konforming

10.Tangent Element panel

11.Nodální struktura korekcí

12.Color — Primární korekce — nástroje, postupy.

13.Klíče a selekce, masky, animace pomocí keyframů

14.Základní postup korekce — primární a sekundární korekce,

15.Export, parametry exportu.

Doporučená nebo povinná literatura

Uživatelský manuál DaVinci

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na seminářích, aktivní účast na výuce, předvedení koloristické práce s použitím primárních korekcí ukázkových datech. Student dále předvede správné nastavení exportu pro požadovaný výstup.

Poznámka

výuka hybridně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů