Filmový obraz 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FO1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří MACÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MACÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

získání základních znalostí v problematice teorie filmového obrazu ja jeho praktické realizace

Forma studia

Přednáškovou formou seznámení se základy tvorby filmového obrazu - s postupy a prostředky tvorby. Ukázky k tématům, kolektivní dialog. Zadání cca 6 testů, praktické foto cvičení s rozborem.

Předpoklady a další požadavky

znalosti ověřené přijímací zkouškou i znalosti získané v jiných předmětech

Obsah kurzu

Celoroční seminář uvádí posluchače do základní problematiky fenoménu filmového obrazu a jeho praktické realizace. Tyto základní poznatky posluchače připravují na prvá autorská vyjádření se filmovým obrazem při školní kameramanské praxi. Hlavním obsahem semináře jsou hlediska teoretická a tvůrčí, jako je psychologický účin filmového obrazu, výrazové prostředky a postupy používané v tvůrčí práci kameramana při tvorbě filmového obrazu. Dále posluchači získávají nadhled nad smyslem filmového obrazového vyjádření ve vztahu k dramaturgické stavbě filmu, ke skladebné formě. Osvětluje také základní prostředky a postupy technického rázu, které jsou požívány při realizaci filmového obrazu. Jsou to oblasti kompozice obrazu, tonality, osvětlování, jednota stylu obrazu, velikosti záběrů, dynamika obrazu, subjektivní kamera a pod. Také základní technické vědomosti jako vliv expozice, frekvence, filmové formáty, využití pomocné techniky. Dále jsou probírány potřebné poznatky o spolupráci s ostatními filmovými profesemi, tvorba technického scénáře, práva a povinnosti kameramana a jeho asistentů. Poslední důležitou oblastí je výuka vzájemných prostorových vztahů objektů ve skladbě filmových záběrů. Pro výuku jsou využívány projekce ukázek filmových postupů týkající se probírané tematiky.

Obsahem semináře je seznámení s teorií a tvorbou filmového obrazu po stránce kreativní, praktické i z hlediska vztahu k dramaturgické stavbě filmu. Rozebírány jsou výrazové prostředky a postupy používané kameramanem při tvorbě filmového obrazu a hodnocen jejich účin na diváka. Dále spolupráce s ostatními profesemi, technický scénář atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Sven Nykvist: Úcta ke světlu

Film a filmová technika - SNTL 1974

L. Baran: Zázraky filmového obrazu

J. Kališ: Filmové dramatické formy II

Cinematographer manual

Američan Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je orientace v problematice probírané látky, osvědčení v praktickém cvičení (foto cvičení související s tematikou výuky). Dále śpěšnost v testech, účast a aktivita při přednáškách.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
MACÁK J.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Jiří MACÁK Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů