Kresebné analýzy prostoru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KAP2 Z 1 21S česky letní

Garant předmětu

Magdalena SCHMIDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena SCHMIDTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si osvojí základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je rozvinout osobní přístup k výtvarnému řešení filmu a naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

Forma studia

seminář, praktická kresebná cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou vyžadovány

Obsah kurzu

  1. základy perspektivního zobrazovaní

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. lidská postava, její proporce a umístění v prostoru, orientace v prostoru při přípravě scénáře

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. různá pojetí zobrazování prostoru a jejich emotivní účinky
  1. světlo a stín, atmosférická perspektiva, sfumato a šerosvit

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. rytmus obrazové řeči, hudební rytmus a vzájemné vlivy ve filmu,

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Podkladem pro hodnocení je 5 odevzdaných výsledků kresebných cvičení na daná témata a alespoň 75 % účast na semináři

Poznámka

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

V prvních hodinách se studenti seznámí se základy perspektivního zobrazování. Dalším tématem bude lidská postava, její proporce a umístění v prostoru. Následovat budou praktická cvičení, při nichž budou studenti aplikovat kresebné dovednosti pro vyjádření různých filmových situací. Budou zkoumat účinky různých vizuálních přístupů k prostoru a možnosti jejich využití v souladu s celkovým záměrem vyznění filmu. Další cvičení budou zaměřena na práci se světlem a atmosférickou iluzí prostoru. Závěrečným tématem bude rytmus obrazové řeči, vztah mezi příběhem obrazu a příběhem hudebního tématu a inspirace hudbou pro utváření vizuálního pojetí filmu.

Cílem tohoto předmětu zaměřeného na kresbu není to, aby se všichni studenti stali vynikajícími kreslíři, ale předmět má sloužit k tomu, aby každý objevil své kresebné možnosti a dovedl je co nejlépe využít při promýšlení vizuálního pojetí filmu a při přípravných pracích na technickém scénáři. Současně mají být hodiny kreslení také prostorem pro hledání vlastních přístupů k výtvarnému pojetí filmu.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
BRABEC J.
17:20–19:45
(přednášková par. 1)
výuka je v lichý týden, začíná se 24.2. 2020
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–19:45 Jaroslav BRABEC Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
výuka je v lichý týden, začíná se 24.2. 2020 přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů