Kresebné analýzy prostoru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KAP2 zápočet 1 21 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si osvojí základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je rozvinout osobní přístup k výtvarnému řešení filmu a naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

Forma studia

seminář, praktická kresebná cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou vyžadovány

Obsah kurzu

  1. základy perspektivního zobrazovaní

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. lidská postava, její proporce a umístění v prostoru, orientace v prostoru při přípravě scénáře

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. různá pojetí zobrazování prostoru a jejich emotivní účinky
  1. světlo a stín, atmosférická perspektiva, sfumato a šerosvit

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. rytmus obrazové řeči, hudební rytmus a vzájemné vlivy ve filmu,

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Podkladem pro hodnocení je 5 odevzdaných výsledků kresebných cvičení na daná témata a alespoň 75 % účast na semináři

Poznámka

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

V prvních hodinách se studenti seznámí se základy perspektivního zobrazování. Dalším tématem bude lidská postava, její proporce a umístění v prostoru. Následovat budou praktická cvičení, při nichž budou studenti aplikovat kresebné dovednosti pro vyjádření různých filmových situací. Budou zkoumat účinky různých vizuálních přístupů k prostoru a možnosti jejich využití v souladu s celkovým záměrem vyznění filmu. Další cvičení budou zaměřena na práci se světlem a atmosférickou iluzí prostoru. Závěrečným tématem bude rytmus obrazové řeči, vztah mezi příběhem obrazu a příběhem hudebního tématu a inspirace hudbou pro utváření vizuálního pojetí filmu.

Cílem tohoto předmětu zaměřeného na kresbu není to, aby se všichni studenti stali vynikajícími kreslíři, ale předmět má sloužit k tomu, aby každý objevil své kresebné možnosti a dovedl je co nejlépe využít při promýšlení vizuálního pojetí filmu a při přípravných pracích na technickém scénáři. Současně mají být hodiny kreslení také prostorem pro hledání vlastních přístupů k výtvarnému pojetí filmu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů