Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr_1920_2ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
301DTPP* Dramaturgické trendy, postupy a praxe
ZK-4-3T
ZK-4-3T
ZK-4-3T
ZK-4-3T
16
301DR Dramaturgie v rozhlasové tvorbě
Z-1-2T
1
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
Z-1-2T
1
301KD Koncept diplomové práce
Z-5-
5
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2T
ZK-2-2T
2
301NV* Narace ve výtvarném umění
Z-1-21S
Z-1-21S
2
301PP Pedagogická praxe KSD
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
301PD Producentská dramaturgie
Z-2-2T
2
301SCD* Scenáristická dílna
ZK-4-3T
ZK-5-3T
ZK-4-3T
ZK-5-3T
18
301TDP* Seminář k teoretické diplomové práci
Z-3-14S
Z-3-14S
6
301VDS Verze diplomového scénáře
ZK-12-
12
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem
Z-2-2T
2
301WRR* Writer’s Room
Z-2-2T
ZK-3-26S
Z-2-2T
ZK-3-26S
10
301ZASP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-4-100P
Z-4-100P
8
301KRS1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1
Z-3-80S
3
301NDIS Námět diplomového scénáře 3
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce
Z-1-
1
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře 1
Minimální počet kreditů 98
Povinně volitelné předměty
702DCJ_1920 Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
Minimální počet kreditů 11
Volitelné předměty
301VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD_1920 V této skupině musíte získat alespoň kreditů (maximálně 0)
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
301MOD_1920 Moduly KSD_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120

301KSDM19201R # 301KSDM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů