Narace ve výtvarném umění 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301NV1 zápočet 1 21 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Návštěvy výstav výtvarného umění (od modernismu až k současným tendencím konceptuálním), hledání narativních prvků a principů ve výtvarném díle.

Výsledky učení

Budování schopnosti číst ?příběh? výtvarného díla ve smyslu dramatickém i psychologickém.

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v dějinách výtvarného umění 20. a počátku 21. stol.

Literatura

BALEKA, Jan. Výtvarné umění - Výkladový slovník. Praha: Academia, 2010. 432 s. ISBN 978-80-200-1909-7

PIJOAN, José. Dějiny umění, svazek 9. Praha: Odeon, 1986. 334 s. ISBN 09/0301-501-86

PIJOAN, José. Dějiny umění, svazek 10. Praha: Odeon, 1986. 300 s. ISBN 01-502-86

BELTING, Hans. Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000. 244 s. ISBN 80-204-0856-8

CHALUPECKÝ, Jindřich. Na hranicích umění. Praha: Prostor, 1990. 160 s. ISBN 80-85190-06-0

CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Praha: H+H, 1994. 173 s. ISBN 80-85787-81-4

MIKŠ, František. Gombrich - Tajemství obrazu a jazyk umění. Brno: Barrister & Principal, 2010. 360 s. ISBN 978-80-87029-86-2

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za účast při návštěvách galerií, jakož i za iniciativní přístup k probíraným tématům.

Poznámka

Žádné.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů