Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
301DRTR* Dramaturgické trendy, postupy a praxe
ZK-5-3ST
ZK-5-3ST
10
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
Z-1-2ST
1
301KD Koncept diplomové práce
Z-5-
5
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
2
301NV* Narace ve výtvarném umění
Z-1-21S
Z-1-21S
2
301PP Pedagogická praxe KSD
Z-5-80P
Z-5-80P
Z-5-80P
Z-5-80P
5
301PRDR Producentská dramaturgie
Z-3-2ST
3
301SCDL* Scenáristická dílna
ZK-5-3T
ZK-5-3T
10
301SCD* Scenáristická dílna
ZK-5-3T
ZK-5-3DT
10
301TDP* Seminář k teoretické diplomové práci
Z-3-14SS
Z-3-14SS
6
301VDS Verze diplomového scénáře
ZK-12-
12
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem
Z-3-2ST
3
301WIR* Writer’s Room
Z-4-2ST
Z-4-26SS
Z-4-2ST
Z-4-26SS
16
301ZSPM* Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích
Z-5-100P
Z-5-100P
10
301KRS1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1
Z-3-80S
3
301NDIS Námět diplomového scénáře
ZK-3-
3
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce
Z-1-20PS
1
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře
Z-1-20PS
1
Minimální počet kreditů 103
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
301VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD V této skupině musíte získat alespoň kreditů (maximálně 0)
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
301MOD_1920 Moduly KSD
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 113
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 120

301KSDM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů