Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr_1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Dramaturgické trendy, postupy a praxe
 
301DRTR1 ZK 5 3ST 301DRTR2 ZK 5 3ST
Dramaturgie v rozhlasové tvorbě
 
301DR Z 1 2ST
Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
 
301FPPC Z 1 2ST
Literatura: témata a trendy 301LTT ZK 2 2ST
Narace ve výtvarném umění
 
301NV1 Z 1 21S 301NV2 Z 1 21S
Pedagogická praxe KSD 301PP Z 5 80P 301PP Z 5 80P
Scenáristická dílna
 
301SCDL1 ZK 5 3T
Scenáristická dílna
 
301SCD2 ZK 5 3T
Seminář k teoretické diplomové práci 301TDP1 Z 3 14SS 301TDP2 Z 3 14SS
Writer’s Room 301WIR1 Z 4 2ST 301WIR2 Z 4 26SS
Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích
 
301ZSPM1 Z 5 100P
Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1
 
301KRS1 Z 3 80S
Prezentace záměru diplomové práce 301PZDP Z 1 20PS
Minimální počet kreditů za semestr 22 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň kreditů (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

301KSDM-1819 #