Scenáristická dílna 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SCD2 ZK 5 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 94 až 119 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ve scenáristické dílně na magisterském stupni si studenti mohou zvolit pedagoga, pod jehož vedením vyvíjejí formát scénáře pro celovečerní hraný film od fáze námětu, přes synopsi až po finální verzi diplomového scénáře. Výuka se odehrává formou kolektivní dramaturgie v rámci dílny, formou individuálních konzultací s vedoucím pedagogem, nevylučuje se možnost dalších případných konzultací s oslovenými pedagogy či profesionály z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena aktivní účast studenta v kolektivní dramaturgii, v konzultacích, plnění dílčích úkolů, důsledná práce a včasné odevzdání zadané práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů