Literatura: témata a trendy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301LTT ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v žánrovém a tematickém spektru současné české a světové literatury. Dokáže postihnout a využít dramaturgický a adaptační potenciál vybraných literárních textů. Analyzuje a reflektuje strukturu a styl literárních textů s obzvláštním zřetelem k momentům zhodnotitelným ve vlastní scenáristické tvorbě.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Schopnost koncentrované a kritické četby rozsáhlejších literárních textů.

Obsah kurzu

Exkurz do žánrového a tematického spektra současné české a světové literatury. Pozornost je věnována především dramaturgickému a adaptačnímu potenciálu vybraných literárních textů, jejich struktuře a stylu. Student se orientuje v žánrovém a tematickém spektru současné české a světové literatury. Dokáže postihnout a využít dramaturgický a adaptační potenciál vybraných literárních textů. Analyzuje a reflektuje strukturu a styl literárních textů s obzvláštním zřetelem k momentům zhodnotitelným ve vlastní scenáristické tvorbě.

Ochota a schopnost soustředěné četby zadaných textů a formulace osobitých, argumenty podložených názorů na jejich hodnotu.

Doporučená nebo povinná literatura

STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1988. 321 s. ISBN 01-115-88

WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8.

CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602.

KERMODA, Frank. Smysl konců. vyd. Brno: Host, 2007. 188 s. ISBN 978-80-7294-250-3

SCHOLES, Robert E. a Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Ochota a schopnost soustředěné četby zadaných textů a formulace osobitých, argumenty podložených názorů na jejich hodnotu. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní, nejméně 50%ní účast na semináři, dále prezentace referátu o vlastní beletristické četbě podstatné pro tvůrčí práci v rozsahu cca 25 minut a schopnost argumentovat v následné kolektivní debaté.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
14:50–16:25
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Marek VAJCHR Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů