Literatura: témata a trendy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301LTT zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Exkurz do žánrového a tematického spektra současné české a světové literatury. Pozornost je věnována především dramaturgickému a adaptačnímu potenciálu vybraných literárních textů, jejich struktuře a stylu. Student se orientuje v žánrovém a tematickém spektru současné české a světové literatury. Dokáže postihnout a využít dramaturgický a adaptační potenciál vybraných literárních textů. Analyzuje a reflektuje strukturu a styl literárních textů s obzvláštním zřetelem k momentům zhodnotitelným ve vlastní scenáristické tvorbě.

Ochota a schopnost soustředěné četby zadaných textů a formulace osobitých, argumenty podložených názorů na jejich hodnotu.

Výsledky učení

Student se orientuje v žánrovém a tematickém spektru současné české a světové literatury. Dokáže postihnout a využít dramaturgický a adaptační potenciál vybraných literárních textů. Analyzuje a reflektuje strukturu a styl literárních textů s obzvláštním zřetelem k momentům zhodnotitelným ve vlastní scenáristické tvorbě.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost koncentrované a kritické četby rozsáhlejších literárních textů.

Literatura

STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1988. 321 s. ISBN 01-115-88

WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8.

CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602.

KERMODA, Frank. Smysl konců. vyd. Brno: Host, 2007. 188 s. ISBN 978-80-7294-250-3

SCHOLES, Robert E. a Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Ochota a schopnost soustředěné četby zadaných textů a formulace osobitých, argumenty podložených názorů na jejich hodnotu. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní, nejméně 50%ní účast na semináři, dále prezentace referátu o vlastní beletristické četbě podstatné pro tvůrčí práci v rozsahu cca 25 minut a schopnost argumentovat v následné kolektivní debaté.

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
14:50–16:25
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Marek VAJCHR Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů