Literatura: témata a trendy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301LTT ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v žánrovém a tematickém spektru současné české a světové literatury. Dokáže postihnout a využít dramaturgický a adaptační potenciál vybraných literárních textů. Analyzuje a reflektuje strukturu a styl literáních textů s obzvláštním zřetelem k momentům zhodnotitelným ve vlastní scenáristické tvorbě.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Schopnost koncentrované a kritické četby rozsáhlejších literárních textů.

Obsah kurzu

Exkurz do žánrového a tematického spektra současné české a světové literatury. Pozornost je věnována především dramaturgickému a adaptačnímu potenciálu vybraných literárních textů, jejich struktuře a stylu.

Seminář se opírá o individuální četbu prozaických děl středního rozsahu (povídka, novela) z tvorby klasických i současných představitelů tohoto formátu (Kleist, Conrad, Mérimée, Pirandello, Nabokov, Don DeLillo aj.). Studenti si osvojí metody a techniky close reading se zvláštním zřetelem k vlastnostem literárního textu, jež jsou relevantní pro jejich vlastní tvůrčí scenáristickou práci (aspekty prostoru, charakteristika postavy, dějová logika a typy vyprávěného děje, vztah události a příběhu, aspekty tematického plánu, časová struktura, hledisko a spolehlivost vypravěče). V semináři se rozvíjí schopnost intermediální transformace a tvůrčí aplikace těchto technik a postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

MACURA, V. a kol.: Slovník světových literárních děl 1 ? 2. Praha 1989.

STANZEL, F. K.: Teorie vyprávění. Praha, 1988.

WELLEK, R.: Teorie literatury. Olomouc 1996.

Hodnoticí metody a kritéria

Ochota a schopnost soustředěné četby zadaných textů a formulace osobitých, argumenty podložených názorů na jejich hodnotu.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
VAJCHR M.
14:50–16:25
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Marek VAJCHR Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů