Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301FPPC zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Náplní předmětu je seznámit studenty s dlouhodobými televizními dramaturgickými plány, které skýtají možnost jak profesní praxe, tak zařazení vlastních projektů do programového televizního schématu. Na poli filmovém bychom na semináři měli probrat producentské možnosti a způsob prezentace filmových projektů studentů, budoucích profesionálů, producentům. V neposlední řadě dojde i k seznámení studentů s reklamním trhem v Čechách a potenciálními možnostmi uplatnění v něm.

Na seminář jsou průběžně zváni odborníci z profesní praxe, producenti a šéfdramaturgové. Studenti tak mají možnost se seznamovat s těmi, kteří s nimi v budoucnu mohou navázat profesionální spolupráci. Součástí semináře bude i upozornění studentů na scenáristické granty, soutěže a další formy podpory jejich tvorby, stejně jako na bilaterální smlouvu o spolupráci FAMU s Českou televizí. Důraz bude kladen na práci studentů na školních filmových a televizních projektech.

Formální přípravou se rozumí detailní seznámení se s postupy prezentace projektů budoucích profesionálních scenáristů. Stejně tak budou studenti vedeni k tomu, aby sledovali výzvy Fondu na podporu a rozvoj kinematografie MK ČR a sledovali i dění v profesních odborech (Asociace scenáristů a režisérů).

Výsledky učení

Studenti si osvojí praktické aspekty scenáristické práce a seznámí se s profesními požadavky aktuálně kladenými na scenáristickou práci v audiovizi v České republice

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Pro tento předmět není předepsaná odborná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Hlavním kritériem hodnocení je schopnost studenta uplatnit svoje znalosti a dovednosti, nabyté během studia, při praktické realizaci audiovizuálního díla.

Poznámka

Semináře s pozvanými hosty z řad producentů a šéfdramaturgů

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů