Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr_1920_1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Koncept diplomové práce
 
301KD Z 5
Literatura: témata a trendy 301LTT ZK 2 2ST
Pedagogická praxe KSD 301PP Z 5 80P 301PP Z 5 80P
Producentská dramaturgie
 
301PRDR Z 3 2ST
Scenáristická dílna 301SCDL3 ZK 5 3T
Scenáristická dílna
 
301SCD4 ZK 5 3DT
Verze diplomového scénáře
 
301VDS ZK 12
Vývoj a dramaturgie TV forem 301VDTV Z 3 2ST
Writer’s Room 301WIR3 Z 4 2ST 301WIR4 Z 4 26SS
Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích
 
301ZSPM2 Z 5 100P
Minimální počet kreditů za semestr 12 34
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň kreditů (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 12 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 18 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

301KSDM-1819 #