Scenáristická dílna 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SCDL3 ZK 5 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 98 až 123 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza BRDEČKOVÁ, Lubor DOHNAL, Jiří DUFEK, Vilém HAKL, Petr JARCHOVSKÝ, Vojtěch MAŠEK, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ, Lubor DOHNAL, Jiří DUFEK, Vilém HAKL, Petr JARCHOVSKÝ, Vojtěch MAŠEK, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ve scenáristické dílně na magisterském stupni si studenti mohou zvolit pedagoga, pod jehož vedením vyvíjejí formát scénáře pro celovečerní hraný film od fáze námětu, přes synopsi až po finální verzi diplomového scénáře. Výuka se odehrává formou kolektivní dramaturgie v rámci dílny, formou individuálních konzultací s vedoucím pedagogem, nevylučuje se možnost dalších případných konzultací s oslovenými pedagogy či profesionály z praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena aktivní účast studenta v kolektivní dramaturgii, v konzultacích, plnění dílčích úkolů, důsledná práce a včasné odevzdání zadané práce.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů