Verze diplomového scénáře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301VDS ZK 12 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Na konci druhého ročníku magisterského stupně odevzdá student (minimálně) první verzi svého diplomového celovečerního scénáře hraného filmu vyvíjeného pod vedením pedagoga scenáristické dílny.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

Známkou je hodnocena práce i autorský výkon na (minimálně) první verzi diplomového scénáře a jeho odevzdání v termínu do konce řádného zkouškového období.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů