Námět diplomového scénáře

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301NDIS zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Na konci letního semestru prvního ročníku magisterského studia musí student odevzdat písemně zpracovaný námět či synopsi svého budoucího diplomového scénáře, který je vyvíjen pod vedením vedoucího pedagoga scenáristické dílny.

Obsahuje nástin fabule a charakteristiky hlavních postav, explikativně popisuje žánr a formální prostředky, optimální pro zamýšlený projekt podle představy studenta.

Výsledky učení

Promyšlený, koncipovaný námět magisterského scénáře v písemné podobě.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

Tento předmět nepředepisuje žádnou povinnou literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocen promyšlený, koncipovaný námět magisterského scénáře v písemné podobě.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů